Boekentitels


alfabetisch


                                                           naar boekentitels K-Z                                    Home 


 
Aan het begin 1e druk


Door Jo Ufkes
Schrijfster van ,,Een Vroolijke Frans''.

Teekeningen van B. en J. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Valkhoff & Co, Amersfoort

[1e druk 1916]

1e druk 1916 - 24,5x16,5 - geb. linnen, 243 pag. + 9 pag. uitgeversreklame.

De illustraties (aanklikken voor vergroting)
         
 
Aan het begin
2e druk

Door Jo Ufkes
Schrijfster van ,,Een Vroolijke Frans''.

Teekeningen van B. en J. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Valkhoff & Co, Amersfoort

[1e druk 1916]

2e druk zj - 23,5x16 - geb. linnen, 197 pag. + 3 pag. uitgeversreklame.
Nb. De ingeplakte illustraties staan bij andere pagina's dan in de vorige druk

Jo Ufkes brengt ons in het gróote gezin van de familie Brassaert en laat zien, hoe de dochters — vogels van diverse pluimage — „aan het begin” van haar leven staan en zich op den grooten levensgang voorbereiden. Een waar en gezond werk, met juist genoeg ernst en juist genoeg joligheid, juist kinderlijk en juist romantisch genoeg. 
Aan het begin
4e druk

Door Jo Ufkes
Schrijfster van ,,Een Vroolijke Frans'' en ,,Bremheuvel''.

Teekeningen van B. en J. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Valkhoff & Co, Amersfoort

[1e druk 1916]

(3e druk 1929, 189 pag.)
4e druk zj - 25x16,5 - geb. linnen, 190 pag.
Nb. De vier illustraties bij titelpagina, pag. 64, 137 en 176
 

Deze meisjesroman Aan het begin van Jo Ufkes is in 1959 ook bewerkt door Marijke de Jongh met als titel Vogels vliegen uit. Uitgegeven bij West Friesland, 145 pagina's, wit gebonden met reliëf gouddruk en groene opdruk, papieren omslag. (Omslag Hans Borrebach)


 Alleen - toch veilig (1923)
(Later verschenen als: Alleen op de wateren)
Een verhaal door A.J.Hoogenbirk

Drie tekeningen van B.Midderigh-Bokhorst (ze wordt niet genoemd)

Uitgegeven bij J.M.Bredée - Rotterdam

[1e druk 1889, Höveker, Amsterdam)

[2e druk onbekend]

3e druk Bredée 1911 - 15e (?)-24e duizend 20x15 - ingen. 24 pag.
4e druk Bredée 1923 - 25e-32e duizend - 20x15 - ingen. 29 pag.
                                     

                                                          1e druk 1889

Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911:
De heer Hoogenbirk geeft hier het treffend verhaal van de trouwe hoede Gods over een oude vrouw van 65 jaar, die alleen - na- de verongelukking van den scheepskapitein en het in zee naspringen van zijn beide matrozen, die behouden aan land komen - dagen lang rondzwerft op de Noordzee van de Shetlandseilanden noordelijk naar de kust van IJsland en daarna Westelijk naar de Noorweegsche kust. Hier wordt het schip, dat verloren werd gewaand, opgemerkt en binnengehaald. Het moe- dertje, bijgenaamd »de heks«, omdat ze - naar volksgeloof door hekserij - reeds driemaal wonderlijk behouden was gebleven, had haar kinderlijk vertrouwen, dat God uitkomst kon geven, heerlijk zien bevestigd. Ze komt met een van dank overvloeiend hart terug in haar vaderland, dat haar thans dierbaarder was dan ooit. Het boekje van ruim 30 bladzijden, laat zich door kinderen van acht tot tien jaar prettig lezen. De kleine lezer leeft met de »heks«, die geen vrees aanjaagt, maar eerbied wekt vanwege haar godsvrucht, van harte mee, wanneer ze toont te leven »door het geloof« ook in de bangste oogenblikken. Drie fraaie prentjes versieren het nette boekje, dat bij dezen hartelijk wordt aanbevolen.


Alleen op de wateren
(1935)
(Eerder verschenen als: Alleen - toch veilig)

Een verhaal door A.J.Hoogenbirk

Drie tekeningen van B.Midderigh-Bokhorst (ze wordt niet genoemd)

Uitgegeven bij J.M.Bredée - Rotterdam

[1e druk 1889, Höveker, Amsterdam)

[2e druk onbekend]

3e druk Bredée 1911 - 15e (?)-24e duizend 20x15 - ingen. 24 pag.
4e druk Bredée 1923 - 25e-32e duizend - 20x15 - ingen. 29 pag.


[Nog niet voorhanden: Eveneens een 4e druk met een gewijzigde titel en andere omslag maar blijkbaar met dezelfde duizendtallen ??) 1935 - ingen. 24 pag.

Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935:
ALLEEN OP DE WATEREN,
door A. J. Hoogenbirk, 4e druk. (Oude titel: Alleen - toch veilig) Catalogusno. 53; aantal blz. 24; slappe omslag; geïllustreerd met gekleurde platen; prijs f 0.12; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-14 jaar; algemeene strekking. Korte inhoud: Een oud vrouwtje, bijgenaamd „heks", gaat van haar eiland, in het Noorden van Schotland, naar Lerwick, om daar een dokter te raadplegen. Zij heeft des Heeren wondermacht in haar leven meer dan eens ervaren. En deze reis zou haar daar-van van een sterk getuigenis geven. Hoe dit geschiedde, wordt in dit boekje medegedeeld. Algemeene op- of aanmerkingen: Dat de uitgever van dit werkje kan zeggen: 25e-32e duizend zegt voldoende. Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.


Het boek wordt nog steeds uitgegeven, ook als luisterboek, weliswaar zonder illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
   


Als ik bij mijn Oma ben
(1950)

Door Elisabeth van Maasdijk (1895-1977), tekeningen B.Midderigh-Bokhorst.

Voor Guusje, van Oma.

Uitgegeven bij A.W.Sijthoff's Uitg. Mij. N.V.Leiden.

[1e druk 1950]

1e druk 1950 - 16,5x23,5 - gecart. 18 pag. ƒ2,40
Als zand in de branding

Door Sara Ware Bassett

Vertaald door A.E.C.Vuerhard-Berkhout

Bandtekening door B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij de Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij - Den Haag

[1e druk zj]

1e druk zj -  23x15 - geb. 247 pagMet stofomslag

Andertje (1950)


Door J.M.Selliger-Elout (1875-1957)

Stofomslag en platen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Servire, 's-Gravenhage

Andertje is een 9-jarig meisje dat is achtergelaten in een Zeeuws dorp, waardoor ze het erg moeilijk heeft.

[1e druk 1950]

1e druk 1950 - 27x17 - geb. linnen met fraaie stofomslag, 158 pag.
Andertje is een klein meisje van nog geen tien jaar, dat op een Zeeuws dorpje woont, dicht bij duin en zee. Eigenlijk heet ze helemaal geen Andertje, maar Mignon, maar omdat dat zo'n moeilijke naam is, en zij ook niet is als de andere kinderen uit het dorp, noemen de kinders haar Andertje. Ze heeft geen vader en moeder meer en woont bij een oude Opoe in huis, draagt afdankertjes van dokters Els en praat helemaal niet Zeeuws. Zij vindt dat heel erg en heeft er veel verdriet van, maar gelukkig heeft ze twee goeie vrienden: Jaap, haar, buurjongen, die later met haar zal trouwen, en Sander de hond, die zomaar naar haar toe is gekomen, en niet meer weg wil. Andertje beleeft veel nare, maar ook veel fijne dingen daar op het dorp, maar het allerfijnste is toch wel, dat ze, op het eind haar... maar dat moet je zelf maar lezen, in het boek. De mooie, leuke en verdrietige plaatjes heeft mevrouw Midderigh-Bokhorst erbij getekend. Het zijn er wel meer dan veertig, tel ze maar.
Andertje
zj

Door J.M.Selliger-Elout (1875-1957)

Omslag en platen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Servire, Den Haag

Andertje is een 9-jarig meisje dat is achtergelaten in een Zeeuws dorp, waardoor ze het erg moeilijk heeft.

[1e druk 1950]

2e druk zj -  23x17 - geb. softcover, 158 pag.

NB Deze uitgave lijkt in ieder geval van vóór 1970 te zijn want er is nog geen ISBN-nummer vermeld.

Andertje (zj)


Door J.M.Selliger-Elout (1875-1957)

Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
Omslag: Qalagraphia

Uitgegeven bij Servire, Katwijk

Andertje is een 9-jarig meisje dat is achtergelaten in een Zeeuws dorp, waardoor ze het erg moeilijk heeft.

[1e druk 1950]

Eveneens 2e druk zj  23x17 - geb. 158 pag.

NB In het boek staat ook 2e druk vermeld maar het adres van Servire is nu in Katwijk. Onder het ISBN 90.6077.218.0 staat © C.Verhulst 1956,
het jaar waarin Carolus Verhulst van Servire de rechten verkreeg. 
Andy's gouden stippen (1935)


Door A.M. Nachenius-Roegholt
(1892-1941)

Geïllustreerd door B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij N.V. Uitgevers Maatschappij
Gebr. Kluitman, Alkmaar

[1e druk 1935]

1e druk 1935 - 24x18 - geb. 221 + 4 pagina's uitgeversreclame

Nb. Vanaf de 2e druk illustaties van H.Giesen e.a.

De fraai geillustreerde rug hiernaast en lege achterplat hieronder


Vier platen op los glanspapier, aanklikken voor vergroting

  
Andy's gouden stippen (1935)


Door A.M. Nachenius-Roegholt
(1892-1941)

Geïllustreerd door B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij N.V. Uitgevers Maatsch.ij Gebr.Kluitman, Alkmaar

[1e druk 1935]

2e druk zj - 24x18 - geb. 221 + 4 andere pagina's uitgeversreclame en een iets gewijzigde band

Nb. Vanaf de 3e druk illustaties van H.Giesen e.a.

De geillustreerde rug en getekende achterplat met de welbekende gesbruikssporen...

         


met stofomslag
 
Andy's gouden stippen

Door A.M. Nachenius-Roegholt (1892-1941)

Stofomslag én ook de illustraties zijn van H.Giesen

Uitgegeven bij Gebr. Kluitman, Alkmaar in de Sneeuwbal-Serie

[1e druk 1935)

3e druk 1956 -  Sneeuwbal-Serie -18,5x12,5 - geb. 288 pag. met stofomslag, geïllustreerd door Herman Giesen. De naam staat klein in het groen rechtsboven.      
 

     
        
 


Bakvischjes lief en leed


Door Emmy Benard

Geïllustreerd door Freddie Langeler. De bandtekening is van B.Midderigh-Bokhorst. Dezelfde illustratie op de band is ook gebruikt
voor Biene van Edoma van Truida Kok, De kinderen van Rheede van Willy Pétillon, De kleindochters van Mevrouw Westlandt van Truida Kok, Een gezellig huisgezin van Rina van den Hout, Jongemeisjesdroomen van Emmy Benard, Lente van Anna van Gogh-Kaulbach enStijfkopje verloofd van Emmy van Rhoden.

Uitgegeven bij Van Holkema & Warendorf's Uitgevers Mij.

[1e druk zj]

1e druk zj - 21x15,5 - geb. 234 pag. + 2 p. uitgeversreclame
Bakvischjes lief en leed


Door Emmy Benard

Geïllustreerd door Freddie Langeler. De bandtekening is van B.Midderigh-Bokhorst. Dezelfde illustratie op de band is ook gebruikt
voor Biene van Edoma van Truida Kok, De kinderen van Rheede van Willy Pétillon, De kleindochters van Mevrouw Westlandt van Truida Kok, Een gezellig huisgezin van Rina van den Hout, Jongemeisjesdroomen van Emmy Benard, Lente van Anna van Gogh-Kaulbach enStijfkopje verloofd van Emmy van Rhoden.

Uitgegeven bij Van Holkema & Warendorf's Uitgevers Mij NV

[1e druk zj]

2e druk zj - geb. 221 pag. + 4 p. uitgeversreclame

NB waarschijnlijk een latere druk door NV bij de uitgeversnaam


De 15-jarige Mies Verhoeve gaat na de HBS op kostschool bij de dames du Bois te Bernheim, als externe. Zo komt Mies in huis op het landhuis "Mon Repos", bij de deftige heer en mevrouw Altenaar, die hun eenigst kind verloren hebben en tot hun groot verdriet geen erfgenaam hebben.
Na een moeilijk begin, door plagerijen van Françoise, heeft Mies het erg naar haar zin. Ze heeft vele vriendinnen en in de 17-jarige gymnasiast Bob Bredevoort, de zoon van de dominee, vindt zij een echte vriend.
Er wordt een toneelvereniging opgericht, waar ook Bob en een aantal van zijn vrienden aan mee doen. Op Sinterklaasavond krijgt Mies een witte angora poes van Bob en op haar verjaardag schenkt hij haar een arm vol met bloemen.
Mies' ouders vertrekken naar Indië en Mies blijft alleen in Holland achter. Bob troost haar. Bij de buren op "Iepenhove", komt een klein weesmeisje in huis. Het is de vijfjarige Lorelei en zij wordt een vriendinnetje van Mies, omdat deze medelijden heeft met het meisje, dat een liefdeloos thuis heeft bij een nare tante en oom.
De toneelvereniging besluit nu een padvinderij op te richten. Ze noemen zich de "Bernheimse Zwervers" en bestaan uit 7 jongens en 7 meisjes. Ze gaan samen kamperen in Wijk aan Zee. Als Bob en Mies samen kampwacht hebben, kust Bob haar voor het eerst.
Mevrouw Altenaar wordt ziek en overlijdt. Mies blijft bij de oude heer Altenaar wonen, die haar in zijn testament tot erfgename van Mon Repos maakt.
Na de vakantie wordt er een nieuw verbond opgericht: "De Boschgeesten", bestaande uit 5 jongens en 5 meisjes, die ook 5 stelletjes vormen. Er wordt hevig geflirt, doch Mies blijft Bob trouw. Ze gaan bij een tante van Mies op de Herengracht in Amsterdam logeren, waar ze veel plezier beleven.
Dan wordt Lorelei ernstig ziek en tot Mies' grote verdriet, sterft zij.
Bob gaat in Leiden studeren en Mies wacht op de terugkeer van haar ouders. Zij nemen hun intrek in het doktershuis te Bernheim. Op Mies' achttiende verjaardag, zal ze haar vlechten afzweren en haar haar op stok steken. Ze is nu bakvisch af en zal zich verloven met Bob. Vier jaar later gaat meneer Altenaar kleiner wonen en trekken Mies en Bob, na hun huwelijk waarbij alle Boschgeesten aanwezig zijn, in Mon Repos. Mies' bakvischtijd is nu voorgoed voorbij!


 
Bennie's Prentenboek (1914)


Door B.  Midderigh-Bokhorst en S. Maathuis-Ilcken

Uitgegeven bij
G.B.van Goor Zonen, Gouda

Opdracht: Voor Bennie geteekend door Moeder

Op de titelpagina staat bij de autursnaam abusievelijk ''Midderihg''

Integrale versie 2e druk te zien op de site: Het Geheugen van Nederland


[1e druk 1914]

1e druk 1914 - 29x22,5 - gecart linnen rug, 24 pag.
 

Sluitzegeltje Van Goor zonen 8,5x10,5
zie ook Een Jolig Troepje
Bennie's Prentenboek (1920)


Door B.Midderigh-Bokhorst en S.Maathuis-Ilcken

Uitgegeven bij
G.B.van Goor Zonen, Gouda

Opdracht: Voor Bennie geteekend door Moeder

Ook in deze tweede druk nog staat op de titelpagina de auteursnaam abusievelijk als ''Midderihg''

Prentenboek met gedichten omrand door sierkaders, kleine illustraties met steunkleur geel en 5 paginagrote platen in meerkleurendruk. De onderwerpen gaan over het leven van peuters en kleuters met leren lopen, een klein broertje, voorlezen, spelen in de zandbak, huilen van de kou, feest, verjaardag en meer, met lieve plaatjes van een harmonisch gezinsleven.

Integrale versie deze 2e druk te zien op de site: Het Geheugen van Nederland[1e druk 1914]

2e druk 1920 - 29x22,5 - gecart. linnen rug, 24 pag.
Nogal wat wijzigingen in o.a. uitgeversvignet, volgorde inhoud, in de kleuren, geen inhoudsopgave meer en achterop een advertentiepagina.

 
 
 
 Biene van Edoma

Door Truida Kok

Uitgegeven bij
Van Holkema & Warendorf's Uitg. Mij N.V.

Geïllustreerd door Freddie Langeler. De bandtekening is van B.Midderigh-Bokhorst. Dezelfde illustratie op de band is ook gebruikt
voor Bakvischjes lief en leed van Emmy Benard, De kleindochters van Mevrouw Westlandt door Truida Ko,  Een gezellig huisgezin van Rina van den Hout, Jongemeisjesdroomen van Emmy Benard, Lente van Anna van Gogh-Kaulbach enStijfkopje verloofd van Emmy van Rhoden.

[1e druk 1923]

2e druk 1930 - 21,5x15,5 - geb. 205 pag. + 3 pag reclame

 Bleyle's Prentenboek (1926)

Versjes door D.A.Cramer-Schaaap (niet vermeld).

Tekeningen door B. Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven door de Firma Wilh. Bleyle G.m.b.H. Stuttgart

Eenig Fabrikant van Bleyle's Kinderkleeding

In de ruimte onder de omslagillustratie kunnen eigen Firma-namen worden weergegeven. (zie ook Internationaal)

Prentenboek met kleurenillustraties met 8 regels rijmende tekst in 2 kolommen eronder. Er zijn afbeeldingen van spelende kinderen in winter, lente, zomer en herfst. Met onder andere afbeeldingen met een sneeuwpop, een lampionoptocht, tennis spelen, op een boerenwagen en op het strand. Op elke pagina wordt in tekst en tekening gewezen op de Bleyle kleding. Op de voorkant een afbeelding van drie lezende kinderen.

Integraal te zien op de site: Het Geheugen van Nederland
en ook bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

[1e druk 1926]

1e druk 1926 - 18 pag. geniet


Een duitstalige uitgave, Firma Kilian & Co, zie internationaalBleyle Bilderbuch (1926)

De illustraties zijn van B. Midderigh-Bokhorst

Wie de Duitse versjes heeft geschreven wordt niet vermeld.

1926 by Wilh. Bleyle G.m.b.H.Stuttgart

In de ruimte onder de omslagillustratie kan een eigen winkelnaam worden weergegeven.

Bij dit exemplaar: Kilian & Co. / Biedenkopf

[1e druk 1926]

1e druk 1926 - 14x18 - gebr. 16 pag.

(Eveneens Nederlandse versie)


 
Bremheuvel (1918)


Door Jo Ufkes


Met teekeningen van B. & J. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Valkhoff & Co. Amersfoort

[1e druk 1918]

1e druk 1918 -  geb. 214 pag + 9 pag. uitgeversreclame


De originele tekening bevindt zich in het Rijksmuseum, in 1970 geschonken door Uitgeverij L.J.Veen (klik voor vergroting) 
Chris en zijn oude viool
(1913)

Door Catharina S.M. Kuenen

Omslagillustratie van B.Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven bij Uitgever L.J. Veen, Amsterdam

[1e druk 1994]

2e druk 1913 - 40 pag.

 

    

   Deel 1 in deze serie waarvan nevenstaande advertentie uit ,,Ons Thuis''
   18e jaargang 1919-1920. Alle delen met dezelfde omslag van
   B.Midderigh-Bokhorst
.
I
Chris en zijn oude Viool
II
Kleine Dora Forbes
III
Dotterbloemen
IV
Hoe Greta bij Oom Jan uit logeeren ging
V
De Kolenbrander
VI
Een jaar op Buitenlust
VII
Een ferme jongen
VIII
De Geschiedenis van een Bromtol
IX
Hoe Frits Schenk van zijn lust tot plagen genezen werd
X
De twee Meisjes en de waterlelie
  Verzamelbundels
 I - V
Een jaar op Buitenlust
VII - X
De Kolenbrander
I - V
Een ferme Jongen 
De beeldhouwer van Pompeji (1911)

Door P.Visser, met 6 platen van B. & J. Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven bij Erven Martin G.Cohen - Amsterdam.

[1e druk 1911]

1e druk 1911 - 24,5x20 - geb.linnen, 254 pag.
pag + 9 pag. uitgeversreclame

Zes grote platen zwart-wit en achter in het boek een fraaie advertentie van Spekkie, de Pijper van de Zeeleepers met
uitgebreide recensies.


 


De beeldhouwer van Pompeji
(1911)

Door P.Visser, met 6 platen van B. & J. Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven bij Erven Martin G.Cohen - Amsterdam.

[1e druk 1911]

2e druk zj - 24,5x20 - geb.linnen, 253 pag.De dood eischt twee! (1935)

Door Harry Stephen Keeler

Stofomslag van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij de Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Den Haag

[1e druk 1935]

1e druk 1935 - geb. met stofomslag

Zeer zeldzame uitgaven, zie de site
The Keeler Dustjacket Vault presents Keeler in Dutch
Met dank aan Henk Hersevoort voor de informatieDe gouden horizon
   (1946)

Door Hannie Guépin-van Houten

Illustraties van B. Midderigh-Bokhorst.

Deel 1 Jonge vriendschap (pag 7 ev)
Deel 2 De handen ineen (pag 199 ev)

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonern's Uitgeversmaatschappij N.V. 's-Gravenhage - Batavia

[1e druk 1946]

1e druk 1946 - 23,5x15,5 - geb. linnen, 342 pag. 
(Stofomslag??)


 
De Grapjas
(1935)
Eerder uitgegeven als: De manke Grapjas en later als Henriette J.M.C.

Door Sini Greup-Roldanus

Voor oudere meisjes.

Met gekleurde platen van B.Midderigh-Bokhorst en
omslagtekening van Hans Borrebach

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen - Den Haag

[1e druk 1928 De Manke Grapjas]

2e druk 1935 - 242,5x15,5 - geb. 223 pag.
3e druk 1955 - Henriette J.M.C.
frontispice
t.0. pag 60
t.o. pag. 132
De Kinderen van Rheede


Door
Willy Pétillon

Geïllustreerd door Willy Schermelé. De bandtekening is van B.Midderigh-Bokhorst. Dezelfde illustratie op de band is ook gebruikt
voor Bakvischjes lief en leed van Emmy Benard, Biene van Edoma van Truida Kok, De kleindochters van Mevrouw Westlandt van Truida Kok, Een gezellig huisgezin van Rina van den Hout, Jongemeisjesdroomen van Emmy Benard, Lente van Anna van Gogh-Kaulbach enStijfkopje verloofd van Emmy van Rhoden.

Uitgegeven bij Van Holkema & Warendorf's Uitgevers Mij.

[1e druk zj]

1e druk zj - 21x15,5 - geb. 168 pag. + 6 p. uitgeversreclame

De kleindochters van mevrouw Westlandt


Door Truida Kok

Uitgegeven bij
Van Holkema & Warendorf's Uitg. Mij N.V.

Geïllustreerd door Is. van Mens. De bandtekening is van B.Midderigh-Bokhorst. Dezelfde illustratie op de band is ook gebruikt voor Bakvischjes lief en leed van Emmy Benard, Biene van Edoma van Truida Kok, De kinderen van Rheede van Willy Pétillon, Een gezellig huisgezin van Rina van den Hout, Jongemeisjesdroomen van Emmy Benard, Lente van Anna van Gogh-Kaulbach enStijfkopje verloofd van Emmy van Rhoden.

[1e druk 1900]

5e druk ca 1920 - 21,5x15,5 - geb. 238 pag.
Deze 5e druk is ook uitgegeven in de reeks Oranje-bibliotheek met identiek binnenwerk


20e druk 1927


21e druk 1932
  De kleine Lord (1927 en 1932)

Volledige vertaling uit het Engelsch van Little Lord Fauntleroy (1886)
van Frances Hodgson Burnett (1849-1924)

Verlucht  met illustraties en band-teekening van
B.Midderigh-Bokhorst (er staat op de titelpagina:
B.J.Midderich-Bockhorst)
(NB Op de omslag staat de naam wel goed vermeld)

Geautoriseerde uitgave

Uitgegeven bij Gebr. E. & M. Cohen, Amsterdam

[1e druk 1886]

20e druk 1927 - 21,5x15 - geb. 229.pag.
21e druk 1932 - 21,5x15 - geb. 229 pag.    
 
                                                                                                Illustratie frontispice    

    
De kleine Lord
(1935)

Volledige vertaling van Little Lord Fauntleroy (1886) van Frances Hodgson Burnett (1849-1924)

Verlucht  met illustraties en band-teekening van
B.Midderigh-Bokhorst (er staat nog steeds op de titelpagina:
B.J. Midderich-Bockhorst)
(NB Op de omslag staat de naam wel goed vermeld)

(NB Er heeft inmiddels een spellingswijziging p,laatsgevonde,
oa is de dubbele ee bij teekening weggevallen)


Geautoriseerde uitgave

Uitgegeven bij Gebr. E. & M. Cohen, Amsterdam

[1e druk 1886]

22e druk 1935 - 21,5x15 - geb. 229 pag.

                             

   
De kleine Lord

Vertaling van Little Lord Fauntleroy (1886) van Frances Hodgson Burnett (1849-1924)

Geautorisserde vertaling

Met illustraties en band-ontwerp van B. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij V.A.Kramers, Rijswijk (Z.-H.)

[1e druk 1888]

23e druk zj - 20x15 - geb. linnen, 232 pag.

(In het boek staat geschreven: Van 13 Mei tot 9 Aug. 1943)

                                   
            

   
De kleine Lord

Vertaling van Little Lord Fauntleroy (1886) van Frances Hodgson Burnett (1849-1924)

Geautorisserde vertaling

Met tekeningen en bant-ontwerp van B. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij V.A.Kramers, Rijswijk (Z.-H.)

[1e druk 1888]

25e druk zj - 20x15 - geb. linnen met stofomslag, 234 pag. + 2 reclamepagina's
(26e druk 1956)

                                Illustratie uit het boek
        De Kluchtige Avonturen van Pop Topsy
(1912)

Door Catharina van Rennes

Teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst  

Uitgegeven bij Jac. van Rennes, Utrecht

[1e druk 1912]


1e druk 1912 oblong - gecart. 22 pag.

 


  De Manke Grapjas (1928)
Later uitgegeven als : De Grapjas en als Henriette J.M.C.

Door Sini Greup-Roldanus
Voor oudere meisjes.

Met gekleurde platen en omslag-teekening van
B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen - Gouda

[1e druk 1928 De Manke Grapjas]

1e druk 1928 - 242,5x15,5 - geb. linnen, 223 pag.  
2e druk 1935 - De Grapjas
3e druk 1955 - Henriette J.M.C.


frontispice
t.o. pag 60
t.o. pag. 132
     

 
De Orchidee van 5A


Door Sini Greup-Roldanus (1893-1984), schrijfster van
'De manke Grapjas'.

Met bandteekening en vier platen van
B.Midderigh-Bokhorst

''Voor bakvischjes''

Uitgegeven bij: Gouda - G.B. Van Goor Zonen

[1e druk 1916]

1e druk 1916 - 22,5x15,5 - geb. linnen - 332 pag.

  aanklikken voor vergoting  

 
De Orchidee van 5A


Door Sini Greup-Roldanus (1893-1984), schrijfster van 'De manke Grapjas'.

Met stofomslag, bandteekening en vier platen van B.Midderigh-Bokhorst

''Voor bakvischjes''

Uitgegeven bij: Gouda - G.B. Van Goor Zonen (staat op de stofomslag en de titelpagina)
Op het voorplat en op de rug staat al: Den Haag G.B. Van Goor Zonen

[1e druk 1916]

2e druk 1926 - 22,5x15,5 -
geb. met stofomslag, 312 pag.


De vier platen zijn dezelfde als bij de vorige druk, alleen door gewijzigde lay-out op andere bladzijdes.

 
De Orchidee van 5A
(3e druk 1931)

Door Sini Greup-Roldanus (1893-1984), schrijfster van 'De manke Grapjas'.

Met bandteekening en vier platen van B.Midderigh-Bokhorst

''Voor bakvischjes''

Uitgegeven bij G.B. Van Goor Zonen's U.M. NV - Den Haag


[1e druk 1916]

3e druk 1931 - 22,5x15,5 - geb. 318 pag.


De vier platen zijn dezelfde als bij de vorige druk, door gewijzigde lay-out weer op andere bladzijdes


 
De Orchidee van 5A


Door Sini Greup-Roldanus (1893-1984)

Met platen en bandtekening van B.Midderigh-Bokhorst

''Voor bakvischjes''


Uitgegeven bij G.B.Van Goor Zonen - Den Haag

In ,,De Grapjas'' leest u over het verdere leven van Lottie de Bruijn en de anderen.

[1e druk 1916]

4e druk 1940 - 22,5x15,5 -
geb. met stofomslag 320 pag.De vier platen zijn dezelfde als bij de vorige druk, alleen door gewijzigde lay-out op andere bladzijdes

Op de fraaie stofomslag ook drie advertenties van boeken met illustraties van B.Midderigh-Bokhorst

     


zonder stofomslag
De (omslag) en de vier illustraties zijn vanaf deze druk
volledig vernieuwd.  aanklikken

  De Orchidee van 6A

Door Sini Greup-Roldanus (1893-1984)

Met platen en bandtekening (?) van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmij N.V. 's-Gravenhage-Batavia

[1e druk 1916]

5e druk (1947) - (hoogstwaarschijnlijk
met stofomslag) - 24x16 - geb. 221 pag.
 De Orchidee van 6A


Door Sini Greup-Roldanus (1893-1984)

Omslag en platen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Den Haag

[1e druk 1916]

6e druk zj - met stofomslag - 23x15,5 - geb. 248 pag.
 
 
1944Nederlandse vertaling als De reis naar het land van belofte’ door Martin J. Premsela. Uitgever: Zuid-Holl. Uitg. Maatschappij( Den Haag), in de reeks “Cultuurserie”. - 260p.
 

De reis van Schipper Bontekoe (1912)

Bijeengebracht door J.Stamperius

Omslag van DvG (pag 48) en illustraties van B.Midderigh-Bokhorst op pag. 41, 43, 71, 73, en 139.

Uitgegegeven bij L.J.Veen - Amsterdam

[1e druk 1912]

1e druk 1912 - 26,5x20 - geb. linnen 159 pag.

De originele tekening van pagina 41 bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum, schenking van L.J.Veen in 1970                 

De originele tekening van pagina 43 bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum, schenking van L.J.Veen in 1970

De originele tekening van pagina 71 bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum, schenking van L.J.Veen in 1970

De originele tekening van pagina 73 bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum, schenking van L.J.Veen in 1970

De originele tekening van pagina 139 bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum, schenking van L.J.Veen in 1970

       Serie verhalen bijeengebracht door J.Stamperius

   
Rijksmuseum


 
     
 
     
   
 
 
 
 
 
 
   
De Roode Paradijsvogel (1919)

Door J.Hendrik van Balen (biografie van het Jules Verne Genootschap)

Geïllustreerd door B. en J. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Gebr. Kluitman - Alkmaar

Handelsreis van Nederlanders en Maleiers naar Nieuw-Guinea.
De Papoea Seboem redt het gezelschap van koppensnellers.


[1e druk 1881]

2e druk 1919 - 23,5x15 - geb. 208 pag. + 2 reklamepag.


               De 1e druk uit 1881 bij Robbers te Rotterdam,
                           illustraties Ch.Rochussen
De Roode Paradijsvogel (1924)

Door J.Hendrik van Balen (biografie van het Jules Verne Genootschap)


Met platen van B. en J. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Gebr. Kluitman - Alkmaar

Handelsreis van Nederlanders en Maleiers naar Nieuw-Guinea. De Papoea Seboem redt het gezelschap van koppensnellers.

[1e druk 1881]

3e druk 1924 - 27 cm - geb. 208 pag.

In precies dezelfde uitvoering zijn bij Kluitman een aantal verschillende boeken uitgegeven: 

                                                                                                   
Frontispice
Boekillustratie, die zich op de tweede, tegenover
de titelpagina liggende bladzijde bevindtDe Rozendokter (1908)

Door Ludwig Finck. vertaling van Mevr. M. van Vloten.

Frontispice en versiering van Mevr. Midderigh-Bokhorst op pag. 1, 13, 22, 31, 40, 57, 67, 72, 75, 86 en 112.

Uitgegeven dor de Maatschappij Voor Goede En Goedkoope Lectuur - Amsterdam. Wereldbibliotheek nr 74

[1e druk 1908]

1e druk 1908 - 18x12,5 - geb. linnen 119 pag.                               De Rozendokter 3e druk 1919, 103 pag.

                       


   


De saterkop
(1936)

Door Harry Stephen Keller

Stofomslag van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij de Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Den Haag

[1e druk 1936]

1e druk 1936 - geb. met stofomslag

Zeer zeldzame uitgaven, zie de site
The Keeler Dustjacket Vault presents Keeler in Dutch

 

    
met stofomslag1e druk 1953 (met stofomslag) - 25,5x17,5 - 296 pag. geb.
   
2e druk 1954 (met stofomslag) - 25,5x17,5 - 296 pag. geb.
    
óók 2e druk 1954 (met stofomslag) - licentie-uitgave, België
   
3e druk 1954 (met stofomslag) - 25,5x17,5 - 296 pag. geb.
   

NB Het linnen is rood of zwart
NB Mogelijk zijn er nog meer Belgische licentie-uitgaven
  De Toverfluit

Een uitgelezen verzameling verhalen uit verschillende Van Goor's jeugdboeken. Bijeengegaard door D.L.Daalder en Leonard Roggeveen.

Uitgegevn bij G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V.,
's-Gravenhage (- Djakarta). De 2e druk 1954  eveneens bij N.V. De Nederlandsche Boekhandel - Antwerpen.

Met talrijke zwarte en gekleurde platen van verschillende tekenaars. Omslag van B.Midderigh-Bokhorst en de illustraties bij het verhaal De grote broer (Uit: Laurientje van J.M.Selleger-Elout).

1e druk 1953  

[                             

1e druk
2e druk
3e druk
ook 3e druk


    
met stofomslag


1e druk 1955 - 25,5x17,5 - 296 pag. geb. met stofomslag

2e druk 1955 - 25,5x17,5 - 296 pag. geb. met stofomslag

3e druk zj 25,5 x17,5 - 296 pag. geb. ƒ7,50

 

                
1e, 2e, 3e druk
                                                  ook 3e druk


De Toverhoorn


Een uitgelezen verzameling verhalen uit verschillende Van Goor's jeugdboeken. Bijeengegaard door H. de Bruijn.
Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's U.M. N.V. - 's-Gravenhage. De 2e druk 1955 eveneens bij N.V. De Nederlandsche Boekhandel - Antwerpen.

Met talrijke zwarte en gekleurde platen van verschillende tekenaars. Alléén de stofomslag is van B.Midderigh-Bokhorst,

[1e druk 1955]
     
                       ook 3e druk


ATRIUM

  De toverfluit
Een uitgelezen verzameling verhalen die nooit vervelen

Dit boek is samengesteld uit de bundels De Toverfluit (1e druk 1953) en De Toverhoorn (1e druk 1955). Omslagillustratie: Rie Cramer

1976 Van Goor, Den Haag     1976 Atrium, Alphen aan den Rijn

De uitgave van Van Goor is met een stofomslag waarop dezelfde illustratie van Rie Cramer als op de ATRIUM-licentieuitgave

Omslag van Rie Cramer. Met talrijke zwarte en gekleurde platen van verschillende tekenaars. Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij de verhalen De grote broer (Uit: Laurientje van J.M.Selleger-Elout), Trim (Uit: Van kinderen en hun lievelingen) en Toch ontsnapt (Uit: Sterk en trouw, door Elize Knuttel-Fabius)

[1e druk 1976; MCMLXXVII]

1e druk 1976 met stofomslag Van Goor 25 x18 - 458 pag. geb. linnen isbn 90 00 02401
1e druk 1976 zonder stofomslag ATRIUM 25x17,5 - 458 pag. geb. isbn 90 6113 215 0

Van Goor zonder stofomslag


 

De omslagtekening van deze uitgave is spiegelbeeldig afkomstig uit het boek De Rattenvanger van Hameln door Anthonie Donker met platen van Rie Cramer, eveneens bij Van Goor uitgegeven in 1936
Van Goor 
De tweelingen Flip en Henk
(1914)

Door Cor van Osenbruggen

Met vier platen en bandtekening van
B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

[1e druk 1914]

1e druk 1914 - 22,5x15,5 - geb. linnen, 123 pag. + reklamepagina Voor 't Kleine Volkje.   

De vier platen zijn nog op losse meegeplakte pagina's
aanklikken voor vergroting
2e druk andere kleur

  De tweelingen Flip en Henk

Door Cor van Osenbruggen, schrijfster van: Wilde Jo, Tante Doortje's erfenis

Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda


[1e druk 1914]

2e druk 1919 - 22,5x15,5 - geb. 128  pag.

De vier platen zijn nu meegedrukt en gelden als pagina
aanklikken voor vergroting


     

    
     De Klasse-Bibliotheek        Zie De Klasse-Bibliotheek
     De tweelingen Flip en Henk 2e druk 1919 - 128 pag.


      
De tweelingen Flip en Henk


Door Cor van Osenbruggen, schrijfster van: Wilde Jo, Tante Doortje, Hoe 't Flip en Henk verder ging e.a.

Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda


[1e druk 1914]

3e druk 1925 - 23x15,5 - geb. zonder stofomslag -
120 pag.

Omdat de tekst-layout is gewijzigd - het boek telt acht pagina's minder - staan de vier grote tekeningen op andere pagina's dan in de tweede druk.

Inmiddels is het vervolgboek verschenen en onderaan het verhaal aangeprezen.
met stofomslag

 
De tweelingen Flip en Henk


Door Cor van Osenbruggen, schrijfster van: Wilde Jo, Tante Doortje, Hoe 't Flip en Henk verder ging e.a.

!!! Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst staat op de titelpagina, maar de band- én de omslagtekening zijn van Ella Riemersma.

Uitgegeven in de serie ,,Na Schooltijd'', bibliotheek voor jongens en meisjes.

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen, Gouda.

[1e druk 1914]

Eveneens 3e druk zj - 23x15,5 - geb. met stofomslag, 120 pag. in de serie ,,Na Schooltijd''.


Omdat de tekst-layout is gewijzigd - het boek telt acht pagina's minder - staan de vier grote tekeningen op andere pagina's dan in de tweede druk.                                  


met stofomslag


zonder stofomslag
 
De tweelingen Flip en Henk


Door Cor van Osenbruggen, schrijfster van: Wilde Jo, Tante Doortje, Hoe 't Flip en Henk verder ging e.a.

!!! Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst staat op de titelpagina, maar de band illustratie is van Ella Riemersma, de papieren stofomslag weer van B.Midderigh-Bokhorst ook de boeken achterop aangegeven zijn door B.Midderigh-Bokhorste geillustreerd.

Niet op de stofomslag maar wel op de band en op de Franse pagina de vermelding ,,Na Schooltijd'', bibliotheek voor jongens en meisjes.

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen, Den Haag (op de stofomslag de titelpagina staat nog Gouda)

[1e druk 1914]

4e druk zj - 23x15,5 - geb. met stofomslag, 119 pag.

De vier grote tekeningen van B.Midderigh-Bokhorst staan op dezelfde plaats als bij de vorige druk.

         
                               met stofomslagzonder stofomslag


  De tweelingen Flip en Henk

Door Cor van Osenbruggen, schrijfster van: Wilde Jo, Tante Doortje, Hoe 't Flip en Henk verder ging e.a.

!!! Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst staat op de titelpagina, maar de band illustratie is van Ella Riemersma, de papieren stofomslag weer van B.Midderigh-Bokhorst maar de tekeningetjes achterop van Sijte Aafjes.

Vermelding op de stofomslag en Franse pagina: ,,Na Schooltijd'', bibliotheek voor jongens en meisjes.

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen, Gouda (op stofomslag, voorplat en titelpagina)

[1e druk 1914]

Eveneens 4e druk zj - 23x15,5 - geb. met stofomslag, 119 pag. in de serie ''Na Schooltijd''.


De vier grote tekeningen van B.Midderigh-Bokhorst staan op dezelfde plaats als bij de vorige druk.

          Fraaie advertentie voor de methode Om zelf te lezen
            
                                


De tweelingen Flip en Henk - schooluitgave

Door Cor van Osenbruggen

Met platen van B.Midderigh-Bokhorst
De omslagtekening is van J.H.Moli  ??

Uitgegeven bij N.V. G.B. van Goor Zonen's U.M. - Den Haag

[1e druk 1914]

5e druk 1930 - schooluitgave  - 18,5x12,5 - gecartonneerd 135 pag.


Weliswaar is de tekst- layout volledig gewijzigd (meer pagina's) maar de vier platen van B.Midderigh-Bokhorst staan keurig bij de betreffende passages.

De tweelingen Flip en Henk

Door Cor van Osenbruggen, schrijfster van: Wilde Jo, Tante Doortje, Hoe 't Flip en Henk verder ging e.a.

Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst staat op de titelpagina. De platen wel alle vier zoals gebruikelijk, maar de bandtekening is toch echt van Molier, zoals duidelijk op alle boeken in deze serie staat aangegeven.

Uitgegeven te Den Haag - G.B. van Goor Zonen's U.M. N.V.

[1e druk 1914]

6e druk zj - 23x15,5 - geb. 128 pag.

Enkele delen uit deze zo fraaie en maar o zo stereotiepe serie Van Goors's Jongens- en Meisjesboeken voor de gegoede burgerij.    aanklikken voor vergroting

     

De tweelingen Flip en Henk

Door Cor van Osenbruggen, schrijfster van: Wilde Jo, Doortrappen, Hoe 't Flip en Henk verder ging e.a.

Met platen en bandtekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V. -  's-Gravenhage / Batavia

[1e druk 1914]

7e druk 1939 - 23x15,5 - geb. 112 pag.

   

De tweelingen Flip en Henk

Door Cor van Osenbruggen, schrijfster van: Wilde Jo, Doortrappen, Hoe 't Flip en Henk verder ging e.a.

Met platen en bandtekening van B.Midderigh-Bokhorst
De omslagtekening is van J.H.Moli  ??

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V. -  's-Gravenhage / Batavia

[1e druk 1914]

Bij de KB (Delpher) staat bijgaande 7e druk 1939 met de omslag van de 5e druk schooluitgave maar hier zonder die vermelding - 23x15,5 - geb. 112 pag.

   De verdwenen portefeuille (1913)

Bijeengebracht door J.Stamperius

Omslag Gust v d Wall Perné, illustraties van B.Midderigh-Bokhorst op pag. 87, 89 en 106.

Uitgegegeven bij L.J.Veen - Amsterdam


[1e druk 1913]

1e druk 1913 - 26,5x20 - geb. linnen 152 pag.

De originele tekening van pagina 87 bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum, schenking van L.J.Veen in 1970

De originele tekening van pagina 89 bevindt zich beschreven in het Rijksmuseum, schenking van L.J.Veen in 1970

De originele tekening van pagina 106 is waarschijnlijk niet in het Rijksmuseum.          Serie verhalen bijeengebracht door J.Stamperius


Rijksmuseum


   

De vierde koning (1935)

Door Harry Stephen Keeler

Stofomslag van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij de Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Den Haag

[1e druk 1935]

1e druk 1935 - geb. met stofomslag

Zeer zeldzame uitgaven, zie de site
The Keeler Dustjacket Vault presents Keeler in Dutch
Met dank aan Henk Hersevoort voor de informatie

   


De vrouw en haar huis 1906 -
1973

Geïllustreerd maandschrift onder redactie van Elis M. Rogge en R.W.P de Vries Jr.


Uitgegeven bij Van Holkema & Warendorf, Amsterdam

Omdat de modetekeningen van B.Midderigh-Bokhorst in dit fraaie tijdschrift wel het leeuwendeel van haar hele oevre omvat worden deze - voor zo ver omhanden - integraal weergeven op de pagina mode.

   
De waterkindertjes
(1924)
Een sprookje van een landkind


Bewerkt naar Charles Kingsley The water Babies (1863) door Martha van Vloten (1856-1943).

In deze tweede uitgave gekleurde en zwarte teekeningen versierd door B. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur amsterdam-Sloterdijk MCMXXIV

[1e druk 1905]

2e druk 1924 - 27x20,5 - geb. linnen, 134 pag. wit
De eerste uitgave in de Wereldbibliotheek is uit 1905. Nog geen illustraties van B.Midderigh-Bokhorst maar van G. van de Wall Perné.

        

De waterkindertjes
(1924)
Een sprookje van een landkind


Bewerkt naar Charles Kingsley The water Babies (1863) door Martha van Vloten (1856-1943).

In deze tweede uitgave gekleurde en zwarte teekeningen versierd door B. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur amsterdam-Sloterdijk MCMXXIV

[1e druk 1905]

identieke 2e druk 1924 - 27x20,5 - geb. linnen, 134 pag. blauw


          

   


De waterkindertjes
(1941)
Een sprookje van een landkind


Bewerkt naar Charles Kingsley The water Babies (1863) door Martha van Vloten

Met gekleurde en zwarte teekeningen versierd door B. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij de Wereldbibliotheek N.V. - Amsterdam

[1e druk 1905]]

3e druk 1941 - 24x18 - geb. linnen, 134 pag. K324

   De wondervogel
- deel 1 en 2 in één band


Een sprookjesboek door Christine Doorman

Met teekeningen van B. en J. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij N.V. Uitgevers-Maatschappij  ,,Editio'' : Hillegom

[1e druk 1921]

1e druk 1921 - deel 1 en 2 in één band - 25x19,5 - geb., 131 pag.   De wondervogel
- deel 1


Een sprookjesboek door Christine Doorman

Met teekeningen van B. en J. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij N.V. Uitgevers-Maatschappij  ,,Editio'' : Hillegom

[1e druk 1921]

1e druk 1921 - deel 1 - 25x19,5 - geb., 68 pag.

   De wondervogel
- deel 2


Een sprookjesboek door Christine Doorman

Met teekeningen van B. en J. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij N.V. Uitgevers-Maatschappij  ,,Editio'' : Hillegom

[1e druk 1921]

1e druk 1921 - deel 2 - 25x19,5 - geb., 67 pag.


Strooibiljet van Uitgevers-Maatschappij ,,Editio'' te Hillegom voor
''het groote Sprookjesboek ,,De Wondervogel'' van Christine Doorman''.De inhoud van de beide delen samen, soms apart en soms doorgenummerd


   

De zeldzame smaragd (1935)

Door Harry Stephen Keeler

Stofomslag van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij de Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Den Haag

[1e druk 1935]

1e druk 1935 - geb. met stofomslag

Zeer zeldzame uitgaven, zie de site
The Keeler Dustjacket Vault presents Keeler in Dutch
Met dank aan Henk Hersevoort voor de informatieKeeler News, nr 80, 0ktober 2012
met afbeeldingen van BMB (ook op de franse uitgave)


Dodo
(1919)
een verhaal voor kinderen


Door E.Bergsma-Bergsma

Met vijf platen van G.Bergsma en bandteekening van
B. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

[1e druk 1919]

1e druk 1919 - 22,5x15 - geb. 167 pag + 1 pag. uitgeversreklame

 


Dolly      
(1e druk 1899)
Het leven van een witten poedel door hem zelf verteld


Door Marie Leopold

Met vier plaatjes van Willem Steelink
... en de fraaie band met goudopdruk waarschijnlijk ook.

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

[1e oorspronkelijke druk uit 1899]

1e druk 1899 - 22,5x15 - gebonden linnen., 196 pag.
Verschillende kleuren band 


Dolly     
(2e druk 1916)
Het leven van een witten poedel door hem zelf verteld


Door Marie Leopold, schrijfster van Hanneke, Een Jolig Troepje e.a.

Met vier platen en bandteekening van B. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

Oorspronkelijke 1e druk uit 1899


[2e druk 1916]

2e druk 1916 - 22,5x15 - gebonden linnen., 167 pag. + 1 pagina uitgeversreklame. Verschillende kleuren en materialen banden
met dezelfde inhoud.

 


Dolly
Het leven van een witten poedel door hem zelf verteld

Door Marie Leopold, schrijfster van Hanneke, Een Jolig Troepje e.a.

Met vier platen van B. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

* Serie: Voor rustige uurtjes
    Een aardig, gezellig boek voor onze omstreeks tienjarige jongens en meisjes
* Serie ''Na schooltijd''
    Bibliotheek voor jongens en meisjes

Oorspronkelijke 1e druk uit 1899

[2e druk 1916]

3e druk zj - 25x19,5 - geb., 167 pag.
Uitgeven in twee verschillende serie's. Inhod identiek.   


Dotterbloemen


Door Catharina S.M. Kuenen

Omslagillustratie van B.Midderigh-Bokhorst. De originele tekening bevindt zich in het Rijksmuseum, in 1970 geschonken door Uitgeverij L.J.Veen (klik voor vergroting)
Uitgegeven bij Uitgever L.J. Veen, Amsterdam

[1e druk 1994]

2e druk 1913 - 40 pag.

Deel 3 in deze serie waarvan nevenstaande advertentie uit ,,Ons Thuis'' 18e jaargang 1919-1920. Alle delen met dezelfde omslag van B.Midderigh-Bokhorst
.

I
Chris en zijn oude Viool
II
Kleine Dora Forbes
III
Dotterbloemen
IV
Hoe Greta bij Oom Jan uit logeeren ging
V
De Kolenbrander
VI
Een jaar op Buitenlust
VII
Een ferme jongen
VIII
De Geschiedenis van een Bromtol
IX
Hoe Frits Schenk van zijn lust tot plagen genezen werd
X
De twee Meisjes en de waterlelie
  Verzamelbundels
 I - V
Een jaar op Buitenlust
VII - X
De Kolenbrander
I - V
Een ferme Jongen
   


Drie Tooneelspelen II

Een moeder - St.Elisabeth - Kasbloem

door  J.A.Simons-Mees

Recht van vertoonen voorbehouden volgens de wet op het auteursrecht.
Voor de schrijfster uitgegeven door Mij.V.G.en G.Lectuur Amsterdam 1908

Titelpagina-illustratie St-Elisabeth van B.Midderigh-Bokhorst

[1e druk 1908]

1e druk 1908 - 19.5x13,5 - gebonden linnen of ingenaaid 296 pagina's

Hieronder de ingenaaide papieren omslag met de daaronder de tiltelpaginaillustratie van B.Midderigh-Bokhorst

Droom en daad
   jaargang VI 1928

Maandblad voor jonge meisjes onder leiding van C.M.van Hille-Gaerthé, uitgegeven van 1923 - 1930.
Maatschappij voor Goede en Goedkoope lectuur. Wereldbibliotheek - Amsterdam, Sloterdijk (vanaf de 7e jaargang 1929 door de Rotterdamsche Uitgeversmaatschappij Nijgh en Van Ditmar)..

De bandtekening van de jaargangen is van B.Midderigh-Bokhorst

Jaargang VI 1928 - 23x18,5 - geb. linnen - doorgenummerd 388 pag. (zonder omslagen)

Koninklike Bibliotheek: Een titel als Droom en Daad doet nu onmiddellijk denken aan een strofe die bijna spreekwoordelijk is geworden: 'want tussen droom en daad / staan wetten in den weg / en praktische bezwaren'. Willem Elsschot schreef deze regels in het gedicht 'Het huwelijk' in 1910, maar het gedicht werd pas in 1933 gepubliceerd, dus er is geen relatie met deze titel. In de derde jaargang van dit blad (1925) staat een gedicht van Lien de Vries met de titel 'Droom en daad'. Zij beschrijft daarin de relatie tussen beide begrippen zo: 'Het leven doet zo wonder aan / Waar Droom en Daad tezamen gaan'. Uit de inhoud van het tijdschrift, een afsplitsing van het blad Leven en Werken, blijkt dat er werd gemikt op meisjes met een behoorlijke opleiding. Het is gericht op 'levensverrijking' en bevat stukken over schilderkunst en muziek, over de natuur, over beroepen, vrouwenlevens en de vrouwenbeweging. Er zijn verhalen, gedichten, boekbesprekingen en een vervolgverhaal door de redacteur C.M. van Hille-Gaerthe. De afbeelding op het omslag van de jaargang is getekend door B. Midderigh-Bokhorst. (JK)

   
Duvel
(1931)
Mia Mol's laatste schooljaar


Door Greta Vollewens-Zeylmaker (1898-1975).

Met teekeningen, gekleurde plaat en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen's U.M.N.V. - Den Haag

{1e druk 1931]

1e druk 1931 - 22,5x15,5 - geb. linnen, 176 pag.

   

 

Van deze 1e druk is ook onderstaande uitgave bekend, wel zeer waarschijnlijk maakwerk, waarbij de titelpagina-illustratie iets bijgesneden (hoofd, rug en schoenen) op de linnen omslag is geplakt.

                      
Nu de echte linnen uitgave:


Duvel
(1931)
Mia Mol's laatste schooljaar


Door Greta Vollewens-Zeylmaker (1898-1975).

Met teekeningen, gekleurde plaat en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen's U.M.N.V. - Den Haag

{1e druk 1931]

1e druk 1931 - 22,5x15,5 - geb. linnen, 176 pag.

    

Eduard Kerner (1907)

Door M. C. van Doorn

Met teekeningen van J.B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Vincent Loosjes, Haarlem

[1e druk 1907]

1e druk 1907 - 23x16 - 259 pag.
 

Eduard Kerner (1907)

Door M. C. van Doorn

Met teekeningen van J.B.Midderigh-Bokhorst

Identieke uitgave bij
P.N. van Kampen & Zoon
(Nb Op de titelpagina staat Vincent Loosjes)

[1e druk 1907]

1e druk 1907 - 23x16 - 259 pag.


Eef Hubrechts
(1928)

Door Maren Koster

Met gekleurde platen, omslag- en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Gouda - G.B.van Goor Zonen

[1e druk 1928]

1e druk 1928 - geb. linnen met stofomslag - 24x16 - 150 pag. + 2 pag. uitgeversreklameEef Hubrechts


Door Maren Koster

Met illustraties van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen - Den Haag

{1e druk zj]

(2e druk 1933 - geb. linnen, 148 pag.)

(3e druk 1949, 168 pag. 21.cm ill. en omslag van Nici Emmer)


   
Een ferme jongen
(1910)
(tweede) bundeling van vijf verhalen

Door Catharina S.M. Kuenen

Bandomslagillustratie van J. en B.Midderigh-Bokhorst

INHOUD: Een ferme Jongen 2e druk 44 pag.
  Een jaar op Buitenlust 2e druk 48 pag.
  De geschiedenis van een Bromtol 2e druk 36 pag.
  Hoet Frits Schenk van lust tot plagen genezen werd 2e druk 39 pag.
  De twee meisjes en de Waterlelie 2e druk 45 pag.

Uitgegeven bij L.J.Veen - Amsterdam 1910

De inhoud is dezelfde tweede bundeling als Een jaar op Buitenlust uit 1896
bij Blankenberg & Co te Leiden uitgegeven 1e druk.

De tien deeltjes zijn ook alle afzonderlijk uitgegeven.


aanklikken voor vergroting
 
I
Chris en zijn oude Viool
 
II
Kleine Dora Forbes
 
III
Dotterbloemen
 
IV
Hoe Greta bij Oom Jan uit logeeren ging
 
V
De Kolenbrander
 
VI
Een jaar op Buitenlust
 
VII
Een ferme jongen
 
VIII
De Geschiedenis van een Bromtol
 
IX
Hoe Frits Schenk van zijn lust tot plagen genezen werd
 
X
De twee Meisjes en de waterlelie
    Verzamelbundels
 
 I - V
Een jaar op Buitenlust
 
VII - X
De Kolenbrander
 
I - V
Een ferme Jongen
     
   


met stofomslag

Een gezellig huisgezin


Doo Rina van den Hout, schrijfster van ,,Een vroolijk tropeje''.

Stofomslagillustratie door ?????? , overige illutraties Netty Heyligers.

De bandtekening is van B.Midderigh-Bokhorst. Dezelfde illustratie op de band is ook gebruikt voor Bakvischjes lief en leed van Emmy Benard, Biene van Edoma van Truida Kok, De kinderen van Rheede van Willy Pétillon, De kleindochters van Mevrouw Westlandt van Truida Kok, Jongemeisjesdroomen van Emmy Benard, Lente van Anna van Gogh-Kaulbach enStijfkopje verloofd van Emmy van Rhoden.,

Uitgegeven bij Van Holkema & Warendorf's Uitgevers Maatschappij, Amstrdamj

[1e druk zj]

1e druk zj - gebonden met stofomslag, 262 pag. + 5 p. uitgeversreclame

   
Een jolig troepje
(1909)

Door Marie Leopold

Met vier platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen - Gouda

{1e druk 1909]

1e druk 1909 - geb. linnen, 148 pag.

Sluitzegeltje  7,5x5,5     zie ook Bennie

   

Een jolig troepje
(1917)

Door Marie Leopold

Met vier platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen - Gouda

{1e druk 1909]

2e druk 1917 - 22,5x15 - geb. linnen, 168 pag. verschillende bandkleuren

   
Een jolig troepje


Door Marie Leopold

Met vier platen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen - Gouda in de serie ''Voor Rustige uurtjes'' met een bandillustratie van Sijte Aafjes


{1e druk 1909]

3e druk 1923 - 22,5x15,5 - geb. linnen, 128 pag.

   
Een jolig troepje
(1923)

Door Marie Leopold

Met vier platen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen - Gouda

[1e druk 1909]

Ook 3e druk 1923 - gecart. 128 pag.
De omslag lijkt een soort schoolboekje, het binnenwerk is exact de bovenstaande 3e druk, het boekblok alleen wat kleiner afgesneden.

De Klasse-Bibliotheek        Zie De Klasse-Bibliotheek
Een jolig troepje 3e druk 1923 - 136 pag. ƒ0,70

             
   


Een Klaverblad van Vijf (1920)
Op de rug staat: Het Klaverblad van Vijf

Door Jeanne Kloos - Reyneke van Stuwe (1874-1951)

Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen, Gouda

[1e druk 1920]

1e druk 1920 - 25x16 - geb. linnen 167 pag. ingen. ƒ1,90, geb. ƒ2,90   
Een klein meisje alleen
(1926)

Door J.P.Zoomers-Vermeer

Met bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Deze is ook gebruikt voor: Stijfkopje op school door Emmy van Rhoden

Uitgegeven bij Van Holkema & Warendorf's Uitgevers Mij, Amsterdam

{1e druk 1926]

1e druk 1926 - 21,5x15- geb. linnen

   


Een kleine en een groote kerstboom
Het Driekoningenbrood


Twee verhalen door Caroline Boelen

Met drie teekeningen van Wynand van Dam en een teekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij N.V. Uitgeversmaatschappij ,,Editio'', Hillegom

{1e druk 1920]

1e druk 1920 - 23x16 - ing. 16 pag. ƒ0,25   
Een meisje van buiten
(1953)

Door Louise Alcott

Oorspronkelijke titel: An Old-Fashioned Girl
Nederlandse bewerking van Casper de Jong

Met illustraties van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V. - 's-Gravenhage - Djakarta

{1e druk 1953]

1e druk 1953 - 23x15,5 - geb. linnen (wrsch. stofomslag) 216 pag.

   
Een meisje van buiten
(1953)

Door Louise Alcott

Oorspronkelijke titel: An Old-Fashioned Girl
Nederlandse bewerking van Casper de Jong

Met illustraties van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V. - 's-Gravenhage - Djakarta

{1e druk 1953]

2e druk zj - 23x15,5 - geb. linnen (wrsch. stofomslag) 216 pag.

   Een moeilijk jaar voor de Van Heerdentjes
(1921)

Door Tine Ophof-Sterk

Met teekeningen van B.en J. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij N.V.Boekhandel Visser & Co., Weltevreden en Valkhoff & Co. Amersfoort

[1e druk 1921]

1e druk 1921 - 25x17 - geb. linnen, 212 pagina's.

                                                aanklikken voor vergroting
Een moeilijk jaar voor de Van Heerdentjes


Door Tine Ophof-Sterk

Met teekeningen van B.en J. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij N.V.Boekhandel Visser & Co., Weltevreden en Valkhoff & Co. Amersfoort

[1e druk 1921]

2e druk zj 25x17 - geb. linnen, 212 pagina's.
Behalve de rug en de titelpagina identiek aan de 1e druk.De illustraties in de tweede druk zijn exact dezelfde en wat de lay-out betreft is alles ongewijzigd.

   

Een Russisch meisje in Holland   (1933)    (titel op de omslag) 

Zie Zangvogeltje

Door Clemence M.H. Bauer (1887-1971)

Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's Uitg.Mij N.V. Den Haag


[1e druk 1933]

1e druk 1933 - 23,5x17,5 - geb. linnen, 208 pag


   


Een ster in de Kerstnacht
(1911)

Door A.Vollmar

Met bandtekening en illustratie van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij J.M.Bredée

[1e druk 1885]

2e druk 1911 - 19x13 -
ing. 31 pag.

   


Een vroolijke Frans

Door Jo Ufkes

Geïllustreerd door Louis Raemaekers.
bandteekening van B.&.M. Midderigh-Bokhorst       

Uitgegeven bij Valkhoff & Co. Amersfoort

[1e druk 1917]

3e druk zj - 23,5x16 - geb. linnen 236 pag.

Inhoudsopgave

I. Een regenachtige Zondagmiddag.
II Maandagmorgen. Bezoek bij tante Bets.
III Een avond bij Adri. Kennismaking met Eelco.
IV. Ruzie op een mooien lentedag. Slordige meisjes.
V. Een royale fuif in het bosch. Kees doet een bekentenis. Tine en Eelco?
VI. Laatste schooldag. Eerste ondervindingen van Frans voor de klas. Een kattenavontuur.
VII. Uit de stad. Avonturen in Groningen en Den Haag.
VIII. Hard werken. Oom Peter is een schat. Een wandeling door de sneeuw.
IX. Sinterklaas.
X. Werken en Zorgen.
XI. De schoone slaapster. Een dolle dag.
XII. Een nare nacht en een nare dag. Hiep, hiep, hoera! Op het toppunt van geluk.
XIII. Een vreeselijke tijd.
XIV. Wat er verder nog gebeurde.

NB. De titel Vogels vliegen uit is een bewerking door Marijke de Jongh van de meisjesroman " Aan het begin" van Jo Ufkes

   Een vrouw in eenzaamheid (1936)

Door Maurice Baring
Geautoriseerde Nederlandsche bewerking
door Mevr. Gorter-Keyser

De aestetische verzorging is geschied door Mevrouw B.Midderigh-Bokhorst   (stofomslag en illustraties)

Uitgegeven bij de Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij te Den Haag

[1e druk 1936]

1e druk 1936 - 21x16 - geb. halflinnen met stofomslag - 214 pag.

   Een Zaaier ging uit .....


Reproducties van werken van bekende meesters, uit het leven van Jezus, met bijschriften van Ds. L.de Baan

Tekening omslag en titelpagina B.Midderigh-Bokhorst

Uitgave van J.Waltman - Maassluis

[1e druk zj]


1e druk zj - 22,5x19 - gebonden linnen, 32 pagina's

 

     ,,Boeken waar je wat aan hebt!'' april 1914 Nederlandsche Protestantenbond

           
   

Een zomer met Lijsje Lorresnor

Door  J.M.Selleger-Elout

Illutraties en bandtekening van B. Midderigh-Bokhorst       

Uitgegeven bij Servire/Katwuijk aan Zee

[1e druk 1917]

5e druk zj - 23x17 - geb. 174 pag.

   
herkenbare achterkant....Elck wat wils
Verhalen voor jongens en meisjes

Bloemlezing samengesteld door G.J.Muller

Uitgegeven door Gebr. Kluitman, Alkmaar, een beetje vergelijkbaar met de Winterbloemen van G.F.Callenbach: Goedkoop uitgegeven leesproeven om
mogelijk de boekenverkoop te stimuleren.

[1e druk zj]

1e druk ca 1930 (Renzo en Lucia is uit 1929) - papieren omslag, 316 pagina's.

Van B.Midderigh-Bokhorst zijn vijf paaende illustraties opgenomen bij de gedeeltes:

01 -  Milaan in 1927, hoofdstuk III uit Renzo en Lucia
         door J.E.Kuiper
08 -  Opvoeding tijdens Frederik den Groote, hoofdstuk I en IV uit Eliza
         van Valerian Tornius
18 -  Dans-avond aan het hof, pag. 123-128 uit Roswitha van
         Marie Boddaert
    

   


met stofomslag

Eliza (1926)

Door Valerian Tornius
Bewerkt door D.A.Cramer-Schaap

Met stofomslag, bandtekening en acht grote zwart-wit tekeningen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Gebr. Kluitman, Alkmaar

[1e druk 1926]

1e druk 1926 - 24x18 - geb. linnen met stofomslag - 223 pag.

Nb. Er lijken drie oplagen van deze 1e druk te zijn: De 1e is iets kleiner, heeft het logo GK achterop en ook de stofomslag is anders. Bij de tweede zonder flaptekst en met twee rechthoeken achterop staat dan als derde variant het jaartal 1926 onder de uitgeversnaam op de titelpagina. De verdere inhoud met alle platen is identiek.

      
aanklikken voor vergroting

     

 metjaartal 1926 - met stofomslag
    
 
                                                                                      zonder stofomslag
   
Freule Kameleon (1920)

Door Maren Koster
Schrijfster van Rie

Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen, Gouda

[1e druk 1920]

1e druk 1920 - 25x16 - geb. linnen 109 pag. ingen. ƒ1,90, geb. ƒ2,90

   
Freule Kameleon (1920)

Door Maren Koster
Schrijfster van Rie

Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen, Gouda

[1e druk 1920]

Ook een 1e druk 1920 - 25x16 - geb. linnen 109 pag.
Bron: Delpher

   

Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905-1915
Feestuitgaaf der Maatschappij voor Goede en Goedkoope LectuurUitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur
ten bate van haar pensioenfonds

De titelpaginaillustratie en de boekversieringen zijn van J. en B. Midderigh-Bokhorst
[1e druk 1915]


1e druk 1915 - 18,5x12,5 - gebonden linnen, 440 pagina's met talrijke afbeeldingen van de auteurs van de Wereldbibliotheek.

   

Glans en gloed
uit donkere diepten

Door B-Middeerigh-Bokhorst

Illustraties in samenwerking met J.J.Midderigh

Uitgegave N.V. Levensverzekeringmaatschappij Nillmij te Arnhem


[1e druk 1955]

2e druk zj - 20x27 - geb. 83 pag.

   

Glans en gloed
uit donkere diepten

Door B.Midderigh-Bokhorst

Illustraties in samenwerking met J.J.Midderigh

Uitgegave N.V. Levensverzekeringmaatschappij Nillmij te Arnhem

[1e druk 1955]

4e druk zj - 20x27 - geb. 83 pag.Grimm's Sprookjes
Hieronder alle uitgaven met illustraties van B.Midderigh-Bokhorst en J. Midderigh

Grimm's Sprookjes - Een eerste tiental (1906)

Opnieuw vertaald M.van Eeden- van Vloten 1857-1943. Echtgenote van Frederik van Eeden 1860-1932.

Met 10 illustraties van
B.Midderigh-Bokhorst en J.Midderigh

Uitgegeven bij G.Schreuders - Amsterdam


[1e druk 1906]

1e druk 1906 - gecart. 84 pag.

   
Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grimm -
eerste verzameling (1906)


Opnieuw uit het Duitsch vertaald door Mevrouw M. van Eeden-. van Vloten met 10 illustraties van Mevr. J.B.Midderigh-Bokhorst en J.J.Midderigh.

Eerste verzameling

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur door G.Schreuders , Amsterdam.

NB Op de titelpagina wordt nog G. Schreuders genoemd.

Wereldbibliotheek onder leiding van L.Simons


[1e druk 1906]

1e druk 1906 - 18,5x12 - geb. linnen met goudopdruk, 219 pag.
   
Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grimm -
tweede verzameling (1907)


Opnieuw uit het Duitsch vertaald door Mevrouw M. van Eeden-. van Vloten met 10 illustraties van Mevr. J.B.Midderigh-Bokhorst en J.J.Midderigh.

Tweede verzameling

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam.

NB Op de titelpagina wordt G. Schreuders niet meer genoemd.

Wereldbibliotheek onder leiding van L.Simons


[1e druk 1907]

1e druk 1907 - 18,5x12 - geb. linnen met goudopdruk, 248 pag.
   
Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grimm -
derde verzameling (1908)


Opnieuw uit het Duitsch vertaald door Mevrouw M. van Eeden-. van Vloten met 10 illustraties van Mevr. J.B.Midderigh-Bokhorst en J.J.Midderigh.

Derde verzameling

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam.

NB Op de titelpagina wordt G. Schreuders niet meer genoemd.

Wereldbibliotheek onder leiding van L.Simons


[1e druk 1908]

1e druk 1908 - 18,5x12 - geb. linnen met goudopdruk, 235 pag.
   
Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grimm -
tweede verzameling (1907)


Opnieuw uit het Duitsch vertaald door Mevrouw M. van Eeden-. van Vloten met 10 illustraties van Mevr. J.B.Midderigh-Bokhorst en J.J.Midderigh.

Vierde en laatste verzameling

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam.

NB Op de titelpagina wordt G. Schreuders niet meer genoemd.

Wereldbibliotheek onder leiding van L.Simons


[1e druk 1910]
Nog niet voorhanden

   
   
Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grimm -
eerste verzameling (1906)


Opnieuw uit het Duitsch vertaald door Mevrouw M. van Eeden-. van Vloten met 10 illustraties van Mevr. J.B.Midderigh-Bokhorst en J.J.Midderigh.

Eerste verzameling

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam

Wereldbibliotheek onder leiding van L.Simons nr 3-4


[1e druk 1906]

1e druk 1906 - 18,5x12 - geb. linnen

Nog niet voorhanden

Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grimm -
tweede verzameling (1907)


Opnieuw uit het Duitsch vertaald door Mevrouw M. van Eeden-. van Vloten met 10 illustraties van Mevr. J.B.Midderigh-Bokhorst en J.J.Midderigh.

Tweede verzameling

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam

Wereldbibliotheek onder leiding van L.Simons nr 68-69


[1e druk 1907]

1e druk 1907 - 18,5x12 - geb. linnen 248 pag.
   
Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grimm -
derde verzameling (1907)


Opnieuw uit het Duitsch vertaald door Mevrouw M. van Eeden-. van Vloten met 10 illustraties van Mevr. J.B.Midderigh-Bokhorst en J.J.Midderigh.

Derde verzameling

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam

Wereldbibliotheek onder leiding van L.Simons nr 92-93


[1e druk 1908]

1e druk 1908 - 18,5x12 - geb. linnen 238 pag.


   
Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grimm -
vierde en laatste verzameling (1910)


Opnieuw uit het Duitsch vertaald door Mevrouw M. van Eeden-. van Vloten met 14 illustraties van Mevr. J.B.Midderigh-Bokhorst en J.J.Midderigh.

Vierde verzameling

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam

Wereldbibliotheek onder leiding van L.Simons nr 133-135


[1e druk 1910]

1e druk 1910 - 18,5x12 - geb. linnen - 376 pag.


   
Sprookjes van Grimm 1e bundeltje (1909)

Vertaald door M.van Vloten, bijeengebracht door N.van Hichtum.

Geïllustreerd door B. en J. Midderigh-Bokhorst.

Uitgaaf der Mij. Van Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam


[1e druk 1909]

1e druk 1909 - 21,5x14 - gecart. 59 pag. + 4 reklamepag.
   
Sprookjes van Grimm 2e bundeltje (1909)

Vertaald door M.van Vloten, bijeengebracht door N.van Hichtum.

Geïllustreerd door B. en J. Midderigh-Bokhorst.

Uitgaaf der Mij. Van Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam


[1e druk 1909]

1e druk 1909 - 21,5x14 - gecart. 59 pag. + 4 reklamepag.
   
Sprookjes van Grimm 3e bundeltje (1909)

Vertaald door M.van Vloten, bijeengebracht door N.van Hichtum.

Geïllustreerd door B. en J. Midderigh-Bokhorst.

Uitgaaf der Mij. Van Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam


[1e druk 1909]

1e druk 1909 - 21,5x14 - gecart. 57 pag. + 4 reklamepag.
   


Uitvoering met omslagillustratie bij:
Van één die er op uittrok om het griezelen te leren


Er is ook de onderstaande uitvoering in eenvoudig grijs linnen,
mogelijk met stofomslag, met de ondertitel: eerste verzameling

 


Veertig Sprookjes van Grimm - keurband

Vertaling M.van Vloten met 8 gekleurde platen van B. en J. Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven door de N.V. Maatschappij tot verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam-Sloterdijk MCMXXII

Kinderboeken van de Wereldbibliotheek

[1e druk 1922]

1e druk 1922 - 27x20 - geb. 128 pag.

Advertentie De Sprookjes van Grimm in Winterboek 1928-1929 van de Wereldbibliotheek

NB 1 De inhoud van deze nieuwe sprookjesbundels volgt in grote lijnen die van de eerder uitgegeven eerste en tweede verzamelingen uit 1906 en 1907


NB 2
NB De inhoud van deze bundel met 40 sprookjes is exact dezelfde als de onderstaande eerste verzameling. Maar de op de band geplakte illustraties zijn niet altijd dezelfde, soms zelfs niet passend bij de inhoud van de deelbundels.

NB 3 Met uitzondering van Avena Premieboeken heb ik nog geen ingenaaide bundels voorhanden. Alleen maar keurbanden.

   Uit onderstaand overzicht blijkt de vele verschijningsvormen van deze bundels: Ingenaaide - met slappe kaft - en gebonden boeken,
beide grote verzamelingen weer gedeeld (ingenaaid) en de beide grote verzamelingen ingenaaid en in keurbanden. Dan nog de Avena-uitgaven en ....  als overal dan ook nog verschillende gekleurde platen zijn opgeplakt is er echt wel een eindeloze reeks boekwerken. 

   


Uitvoering met omslagillustratie bij:
Asschepoes


Grimm's Sprookjes
- eerste verzameling - 2e bundel - ing.

Vertaald door M.van Vloten (1857-1943) met 8 illustraties van
B. en J. Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam-Sloterdijk MCMXXII

Kinderboeken van de Wereldbibliotheek

[1e druk 1922]

1e druk 1922 - 27x20 - ing. 128 pag.

NB Exact dezelfde uitgaven hebben verschillede opgeplakte omslagillustraties

Advertentie De Sprookjes van Grimm in Winterboek 1928-1929 van de Wereldbibliotheek

   
 

Grimm's Sprookjes - eerste verzameling - keurbanden

Vertaald door M.van Vloten (1857-1943) met 8 illustraties van
B. en J. Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam-Sloterdijk MCMXXII

Kinderboeken van de Wereldbibliotheek

[1e druk 1922]

1e druk 1922 - 27x20 - geb. 128 pag.

NB Exact dezelfde uitgaven hebben verschillede opgeplakte omslagillustraties


Advertentie De Sprookjes van Grimm in Winterboek 1928-1929 van de WereldbibliotheekUitvoering met omslagillustratie bij:
Van één die er op uittrok om het griezelen te leren
           Uitvoering met omslagillustratie bij:
                   Roodkapje


Uitvoering met omslagillustratie bij:
De twaalf broeders


Uitvoering met omslagillustratie bij:
De kikkerkoning


Uitvoering met omslagillustratie bij:
Asschepoes
 
 

Grimm's Sprookjes - tweede verzameling - 1e bundel - ing.

Vertaald door M.van Vloten (1857-1943) met 8 illustraties van
B. en J. Midderigh-Bokhorst.

Tweede verzameling - keurband

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam-Sloterdijk MCMXXII

Kinderboeken van de Wereldbibliotheek

[1e druk 1922]

1e druk 1922 - 27x20 - ing. 128 pag.

NB Exact dezelfde drukken hebben verschillede opgeplakte omslagillustraties

 
 

 

Grimm's Sprookjes - tweede verzameling - keurband

Vertaald door M.van Vloten (1857-1943) met 8 illustraties van
B. en J. Midderigh-Bokhorst.

Tweede verzameling - keurband

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam-Sloterdijk MCMXXII

Kinderboeken van de Wereldbibliotheek

[1e druk 1924]

1e druk 1924 - 27x20 - geb. 128 pag.
NB Exact dezelfde drukken hebben verschillede opgeplakte omslagillustraties   


Uitvoering met omslagillustratie bij:
Wijs-Elsje

Uitvoering met omslagillustratie bij:
Het dappere Snijdertje
 

Avena's Premieboeken - MCMXXII - 4 bundels

In 1922 (?) werden in licentie voor de Firma B. van der Sluys te Rotterdam 10.000 ''groote, mooie, geïllustreerde boeken met sprookjes van Grimm in 4 verschillende deelen'' uitgegeven ''Voor de vriendjes en vriendinnetjes van ''AVENA HAVERMOUT''.

Grimm's Sprookjes
- twee verzamelingen - 4 bundels

Vertaald door M.van Vloten (1857-1943) met illustraties van B. en J. Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam-Sloterdijk MCMXXII

Kinderboeken van de Wereldbibliotheek

[1e druk 1922]

1e druk 1922 - 27x20 - papieren omslag, gebrocheerd,
2 x 2 delen doorgenummerd 128 pag.

NB 1 Mogelijk zijn deze bundels restpartijen van de in 1922 uitgeven deelbundels, nu als premieboeken heruitgegeven.
NB 2 Mogelijk hebben dezelfde delen ook weer verschillede opgeplakte omslagillustraties

   
Uitvoering AVENA'S PREMIEBOEKEN
Eerste verzameling - 1e bundel

                                         Uitvoering AVENA'S PREMIEBOEKEN
                                              Eer
ste verzameling - 2e bundel
  

Uitvoering AVENA'S PREMIEBOEKEN
Tweede verzameling - 1e bundel

Overplakt met B. van der Sluys reklame - Bron Delpher

Uitvoering AVENA'S PREMIEBOEKEN
Tweede verzameling - 2e bundel

De opgeplakte plaat hoort eigenlijk bij de 1e verzameling 2e bundel Asschepoes
              
   
   
    
   
In een aantal edities van de Middelburgsche Courant van januari en februari 1926 worden
in advertenties van Avena Havermout de premieboeken aanbevolen. Omdat in de premieboeken
1922 staat vermeld rijst het vermoeden dat deze premieboeken restanten zijn van de
uitgaven van 1922 en nu als premieboeken kunnen worden verspreid.

Eerste verzameling


           Grimm's Sprookjes - 2006 - eerste en tweede
               verzameling in facsimile uitgegeven
 

Tweede verzamelingmet en zonder stofomslag


Guldentop

Door Marie Gevers
Geaut. Nederlandse vertaling door S.J.G.Premsela-den Boer
Nieuwe serie ,,Kleine Geschenken''

Omslagtekening en titelpagina B M-B.
Dat de drie niet gesigneerde houtsnedes in het boek van B.Midderigh-Bokhorst zijn lijkt me onwaarschijnlijk.

Zuid-Holl. Uitgevers Maatschappij - Den Haag

[1e druk 1935]

(1e druk 1935)

2e druk 1935 - 20x13 - geb. 128 pag. met stofomslag


                                    1935 Paris/Bruxelle - 1e druk
    


Martha van Coppenolle - Vijf originele illustraties voor Marie Gevers 'Guldentop' - 1934
Gemengde techniek op papier, inclusief het originele omslagontwerp

Vijf originele illustraties voor Marie Gevers 'Guldentop', inclusief het originele omslagontwerp. De illustraties, inkt op papier, opgehoogd met witte gouache, zijn gevat in passe partout. De meeste zijn gemonogrammeerd 'MVC'. De omslag is met Chinese inkt en gouache op bruin papier vervaardigd.

Afmetingen 18 x 14 cm (incl. passe partout).

Conditie: in zeer goede staat.

¶ Martha van Coppenolle (1912-2004) was illustratrice voor Ernest Claes, Guido Gezelle, Stijn Streuvels, Aster Berkhof, Valere Depauw, Marie Gevers, Anton van de Velde, Karel Jonckheere, Jan Boschmans, T.Lindekruis, Jeanne Van De Putte en vele anderen. De meeste van haar werken zijn opgenomen in het 'Museum van Letterkunde', te Antwerpen. Dit kavel komt uit haar nalatenschap.

 


Handleiding voor het vervaardigen der verbeterde kleeding

Samengesteld door de Centrale Keuringscommissie der Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleding. (V.v.V.v.V.)
Inleiding Dr. G. Bosscha

Bij het boekje behoren 3 supplementen (patronen)

Uitgegeven bij L.J. Veen - Uitgever - Amsterdam 1908
Gebonden linnen - 27x19 - 39 pagina's.

Met 28 afbeeldingen van B.Midderigh-Bokhorst, gesigneerd B.M-B.; J.B.B.; J.B.Bokhorst; B.Midderigh-Bokhorst; J.B.M-B.;Hansje's Luchtreis (zonder advertentie)


Hansje's Luchtreis met advertentie Joh. de Waard


Hansje's Luchtreis met advertentie Stoutenbeek's Modemagazijnen


Hansje's Luchtreis met advertentie Dijkshoorn RotterdamDuitstalige uitgave uit 1930 zie internationaal


Hansje's Luchtreis (1930)
Een vrolijk Bleyle prentenboek

Door D.A.Cramer-Schaap (1893-1976)

Getekend door B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven door de Firma Wilh. Bleyle G.m.b.H. Stuttgart


Eenig Fabrikant van Bleyle's Kinderkleeding

In de uitgespaarde witte ruimte op de voorkant kunnen eigen winkelnamen worden weergegeven. Voorbeelden links Joh. de Waard Ymuiden/Schagen, Stoutenbeek's Modemagazijnen, Beverwijk, Haarlem en Dykshoorn, Rotterdam.
(zie ook Internationaal)


Prentenboek met 9 paginagrote kleurenillustraties naast pagina's met zwart-wit tekeningen en tekst. In een droom gaan drie kinderen met een vliegtuig naar New York, naar het oerwoud in Brazilië, naar Afrika waar een krokodil een Bleylepakje grijpt en een negermoeder het wast, naar Indië (India) waar ze op een olifant rijden, naar de pool waar een ijsbeer hun rijdier is. Op elke pagina wordt in tekst en tekening gewezen op de kwaliteiten van Bleyle kleding.

Integraal te zien op de site: Het Geheugen van Nederland

[1e druk 1930]

1e druk 1930 - oblong - 19x24 -gecart. 17 pag.
(Eveneens een Duitse versie)


  
 
Heel lang geleden

Door Kath. Leopold

Met vier platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda


[1e druk 1911]

1e druk 1911 - 22,5x15 - geb. 128 pag. + 4 reklamepagina's.

   
 
Heel lang geleden

Door Kath. Leopold

Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda


[1e druk 1911]

2e druk 1917 - 22,5x15 - geb. 128 pag.

   
 
Heel lang geleden

Door Kath. Leopold

Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

,,Na Schooltijd'', bibliotheek voor rustige uurtjes
Voor kinderen van 6 tot 10 jaar zijn niet veel mooie boeken geschreven, maar dit boek is uitstekend. warm aanbevolen.
Commissie voor Kinderlectuur in Het Schoolblad


[1e druk 1911]

3e druk zj - 23x15,5 - geb. 128 pag.
Zie hieronder

   
 
Heel lang geleden

Door Kath. Leopold

Met platen en bandteekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

,,Na Schooltijd'', bibliotheek voor rustige uurtjes
Voor kinderen van 6 tot 10 jaar zijn niet veel mooie boeken geschreven, maar dit boek is uitstekend. warm aanbevolen.
Commissie voor Kinderlectuur in Het Schoolblad


[1e druk 1911]

Eveneens  3e druk zj - 23x15,5 - geb. 128 pag.
Alleen de omslagillustratie is verschillend, verder alles identiek.
Wellicht een omslag voor de meisjes en één voor de jongens.

   
Heidekoninginnetje; een klaviersprookje (1902)

Door Catharina van Rennes.
Opgedragen aan Tonia Parker
Woorden van Hilda

Teekeningen van J.Bernardina Bokhorst

Uitgegeven bij Jac. van Rennes, Utrecht


[1e druk 1902]

1e druk 1902 - 32x23 - gecart. 24 pag.       

                                                  
   


gebonden uitgave


papieren omslag


  Henriette J.M.C. (1955)
Eerder uitgegeven als : De Manke Grapjas en als
De Grapjas.

Door Sini Greup-Roldanus
Voor oudere meisjes.

Omslagtekening  en platen van
B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij NV
's Gravenhage - Djakarta

[1e druk 1928 De Manke Grapjas]

1e druk 1928 - De Manke Grapjas
2e druk 1935 - De Grapjas
3e druk 1955 - 225x13 - gebonden (mogelijk met stofomslag en gebrocheerd met papieren omslag, 184 pag.

     
                     

                         In plaats van vier grote gekleurde platen zijn er nu 13 zwart/wit illustraties, meestal in de tekst verwerkt. Aanklikken voor vergroting.
                     
                     
                     
   Het bankbiljet (1914)

Bijeengebracht door J.Stamperius

Omslag en de meeste illustraties van Isings, alleen illustraties van
B.Midderigh-Bokhorst op pag. 109 en 110. (De Waterwagen door H.Dewald).

Uitgegegeven bij L.J.Veen - Amsterdam


[1e druk 1914]

1e druk 1914 - 26,5x20 - geb. linnen 159 pag.

De originele tekeningen zijn waarschijnlijk niet in het Rijksmuseum zoals die van tekeningen uit andere boeken in deze serie door een schenking van uitgeverij L.J. Veen in 1970.
                  

                         Serie verhalen bijeengebracht door J.Stamperius


Ook 1e druk met andere omslagkleur

 

 
   
Het goedkoope Kookboek (1922)

Door F.C.S.Oldeman, directrice van de Rotterdamsche Coöperatieve Keuken.

12e omgewerkte druk van ,,Betje'' de goedkoope keukenmeid.

Omslagillustratie van J.J.M, verder zonder tekeningen

Uitgegeven bij Gouda - G.B. van Goor Zonen

[1e druk 1850]

12e druk 1922 - 19,5x13,5 - ingen. 128 pag.

                   facsimile 1975 Van Goor van de 1e druk uit 1850
           

Het goedkoope Kookboek (1923)

Door F.C.S.Oldeman, oud-directrice van de de Rotterdamsche Coöperatieve Keuken,
hoofd-redactrice van de ,,Huishoudgids''.

13e omgewerkte druk van ,,Betje'' de goedkoope keukenmeid.

Omslagillustratie van J.J.M, verder zonder tekeningen

Uitgegeven bij Gouda - G.B. van Goor Zonen

[1e druk 1850]

13e druk 1927 - 19,5x13,5 - ingen. 128 pag.

       facsimile 1975 Van Goor van de 1e druk uit 1850

   
Het Granaatappelhuis

Door Oscar Wilde
Vertaald door Liane van Oosterzee

Met versiering van J. en B. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven door de Maatschappij voer Goede en Goedkoope lectuur - Amsterdam

Wereldbibliotheek nr 117

[1e druk 1909]

1e druk zj - 18,5x12 - geb. 168 pag.

Het Granaatappelhuis staat integraal met alle illustraties weergegeven bij Project Gutenberg EBOOK (Mogelijk kan niet elke computer dit bestand direct openen, dan kahet via Project Gutenberg)

   
Het Granaatappelhuis

Door Oscar Wilde
Vertaald door Liane van Oosterzee

Met versiering van J. en B. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven door de Maatschappij voer Goede en Goedkoope lectuur - Amsterdam

Wereldbibliotheek nr 117

[1e druk 1909]

2e druk zj - 6e-8e duizend - 18,5x12 - geb. 168 pag.

Het Granaatappelhuis

Door Oscar Wilde,
bewerkt door: Wijnand Cornelis van de Meeberg

Paperback/ gebrocheerd: € 11,95   
ISBN: 978-94-92575-79-1, geïllustreerd, 112 blz., november 2017Uitgever: Calbona Uitgeverij

Het Granaatappelhuis (oorspronkelijke titel: A House of Pomegranates) is een collectie sprookjes. De bundel verscheen in 1891 en was de opvolger van een eerdere sprookjesverzameling, The Happy Prince and Other Tales, uit 1888 (In de Nederlandse uitvoering te vinden in het eerder bij Calbona heruitgegeven boek: Oscar Wilde Omnubus; ISBN: 9789492228383).

Deze bundel bevat illustraties van B. Midderigh Bokhorst. Het boek telt vier verhalen:
De jonge koning; De verjaardag van de Infante; De visser en zijn ziel en Het Sterrekind
De verjaardag van de Infante is het bekendste van de vier verhalen. Het verscheen voor het eerst in het blad 'Paris Illustré' op 30 maart 1889, in zowel het Frans als het Engels.

De echte liefhebbers van literaire werken, zoals Wilde deze kan creëren, behoeven geen nadere aanbeveling om dit boek te kopen, te lezen en te herlezen.
Het 2e Gulden Meisjesboek
Het gulden Meisjesboek (1937)

Samengesteld door D.A.Cramer-Schaap

Talrijke medewerkers en illustratoren

Illustratie van B.Midderigh-Bokhorst in deel 1 bij het gedicht Schooltijd
op pag. 52 van D.A.Cramer-Schaap (zie hieronder)
In het 2e deel zijn geen illustraties van B.Midderigh-Bokhorst opgenomen.

Uitgegeven bij W. de Haan - Utrecht

[1e druk 1937]

1e druk 1937 - 25x20 - geb. 222 pag.    

                          

            
   
Het Muziekhuis (1923)

Door Fenna van Campen. pseudoniem van J.Bos-Mijlink,
schrijfster van: Met z'n tienen en 'n tante

Met platen en bandtekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen, Gouda

[1e druk 1923]

1e druk 1923 - 23x15 - ing. of geb. 160 pag. - ƒ1,10 / ƒ1,90

         Advertentie van Het Muziekhuis achter op de stofomslag
              van De  Meisjes Mees van Fenna van Campen


   
Het Muziekhuis (1923)

Door Fenna van Campen, schrijfster van: Met z'n tienen en 'n tante

Met platen en bandtekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen, Gouda

Dezelfde uitgave in de reeks: ''Na Schooltijd, bibliotheek voor jongens en meisjes''

[1e druk 1923]

1e druk 1923 - 23x15 - geb. 160 pag.

   Het Noordzee-eiland Vlieland (1917)
Een verhaal voor oud en ong

Door S.Gruys-Kruseman

Met bandtekening en platen van J.J.Midderigh en B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen - Gouda

NB Hoewel dit boek niet in de reeks Voor 't Kleine Volkje is opgenomen wordt het wel als zodanig in alle lijsten van de serie geïntegreerd.


[1e druk 1917]

1e druk 1917 - 21x16 - geb. linnen 142 pag + 3 reklamepagina's

   Villa Oorwurm op Ameland (1918)
Een verhaal voor oud en jong

Door S.Gruys-Kruseman

Met bandtekening en platen van J.J.Midderigh en B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen - Gouda

NB Dit boek staat wél in de reeks Voor 't Kleine Volkje opgenomen maar daar met de gebruikelijke bandtekening van B.Midderigh-Bokhorst. verder is de inhoud identiek.


[1e druk 1918]

1e druk 1918 - 21x16 - geb. linnen 143 pag + 3 reklamepagina's

   
Het Roode Masker (The House of lies) 1935

Naar het Engelsch van Augustus Muir
Geautoriseerde Nederl. bewerking van W.J.A.Roldanus jr

Omslag van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij de Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Den Haag

[1e druk 1935]

1e druk 1935 - 21x13,5 - ingenaaid 191

Vrij zeldzame uitgaven omdat de uitgaven niet in Nederland verkocht mochten worden.
In Het Nederlandsche Boek 1935 wordt deze uitgave op pagina 69 aangegeven, eveneens De dreigende schaduw (vertaling Charles A. Dieperinck, omslag B.Midderigh-Bokhorst).
In Het Nederlandsche Boek 1933 worden op pag. 36 twee andere delen van de uitgaven van Augustus Muir beschreven: De derde waarschuwing en De zwijgende demon beide eveneens met een omslag van B.Midderigh-Bokhorst.   
Het spinneweb scheurt (1936)

Door Harry Stephen Keeler

Stofomslag van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij de Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Den Haag

[1e druk 1936]

1e druk 1936 - geb. met stofomslag

Zeer zeldzame uitgaven, zie de site
The Keeler Dustjacket Vault presents Keeler in Dutch
Met dank aan Henk Hersevoort voor de informatie


Het verstopte huuske
   (1925)

Door C.M. van Hille-Gaerthé

Met één gekleurde en zwarte illustraties van B. Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam

[1e druk 1925]

4e druk 1926 - 23,5x15,5 - geb. linnen, 245 pag. 
(Stofomslag??)

   

Hoe de zorgen wegvlogen

Samenstelling D.A.Cramer-Schaap

Omslag B.Midderigh-Bokhorst, illustraties Rie Cramer, G. van Raemdonck, Menno, H. Verstijnen,

Uitgegave W.de Haan - Utrecht


[1e druk zj]

1e druk zj - 25x19,5 - gebroch. 128 pag.

   Hoe Frans uit Hengelen ging (1915)

Bijeengebracht door J.Stamperius

Omslag en illustraties van Berh. Bokhorst op pagina 118, 119 en 137 (= omslag)
 
Uitgegegeven bij L.J.Veen - Amsterdam

In dit boek ook het verhaal ,, Daar zaten zeven kikkertjes!'' van Willem Hulst
W.G. van de Hulst/Senior/Verhalen/De verdwenen portefeuille


[1e druk 1915]

1e druk 1915 - 26,5x20 - geb. linnen 147 pag. Kleuren: blauw-groen en beige


De originele omslagtekening en de overige illustraties kan ik niet zoals die van de andere delen van de J.Stamperius-serie terugvinden in de collectie van het Rijksmuseum.

 

Serie verhalen bijeengebracht door J.Stamperius


Eveneens 1e druk, andere omslagkleur* pag. 118-119 - Gedicht Henr. Dietz: Een wolkescheepje
Uit:
Ons Thuis, 3e jaargang 1904-1905 (pag. 149)
* band + pag. 137 - Marie Leopold: Het verdwaalde vogeltje 
Uit: Ons Thuis, 3e jaargang 1904-1905 (pag. 128-132)

        
               


Hoe Greta bij Oom Jan uit logeeren ging

Door Catharina S.M. Kuenen

Omslagillustratie van B.Midderigh-Bokhorst. De originele tekening bevindt zich in het Rijksmuseum, in 1970 geschonken door Uitgeverij L.J.Veen (klik voor vergroting)
Uitgegeven bij Uitgever L.J. Veen, Amsterdam

[1e druk 1994]

2e druk 1913 - 40 pag.

Deel 4 in deze serie waarvan nevenstaande advertentie uit ,,Ons Thuis'' 18e jaargang 1919-1920. Alle delen met dezelfde omslag van B.Midderigh-Bokhorst
.

I
Chris en zijn oude Viool
II
Kleine Dora Forbes
III
Dotterbloemen
IV
Hoe Greta bij Oom Jan uit logeeren ging
V
De Kolenbrander
VI
Een jaar op Buitenlust
VII
Een ferme jongen
VIII
De Geschiedenis van een Bromtol
IX
Hoe Frits Schenk van zijn lust tot plagen genezen werd
X
De twee Meisjes en de waterlelie
  Verzamelbundels
 I - V
Een jaar op Buitenlust
VII - X
De Kolenbrander
I - V
Een ferme Jongen
   


                                      
Hoe ik schilder werd

Uit het leven van Huib Hoepel

Door A.F. Pieck

Met platen en stofomslag van B.Midderigh-Bokhorst,
bandtekening serie ''Na schooltijd" Ella Riemersma

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen, Gouda

[1e druk 1919]

3e druk 1927 - 23x15,5 - geb. 126 pag.

                   aanklikken voor vergroting

met stoomslag


zonderet stoomslag
De oorspronkelijke 1e druk uitgegven bij J.A.Sleeswijk te Bussum met vier teekeningen van J.F. Sterre de Jong

Net als later bij Van Goor heeft Sleeswijk ook vier  grote tekeningen (+band) opgenomen. Interessant om ze - zeker de eerste twee - naast die van B.Midderigh-Bokhorst te zien.

 
                                                                    

Hoe ik kunstschilder werd
Oorspronkelijke titel: Hoe ik schilder werd. Uit het leven van Huib Hoepel

Door A.F. Pieck

Met platen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's Uitg. Mij. N.V. Den Haag - Batavia


[1e druk 1919]

3e druk 1927 - 23x15,5 - geb. 126 pag.

De tekeningen van B.Midderigh-Bokhorst staan op de zelfde plek als bij de voorgaande drukken.

   

De Klasse-Bibliotheek        Zie De Klasse-Bibliotheek
Hoe ik schilder werd Schooluitgave 1e druk 1919 - 128 pag. ƒ0,70

             
 


De Klasse-Bibliotheek        Zie De Klasse-Bibliotheek
Hoe ik schilder werd Schooluitgave 2e druk 1927 - 128 pag. ƒ0,80

             
   

Hoe ik schilder werd
Uit het leven van Huib Hoepel

Door A.F. Pieck

Met platen van B.Midderigh-Bokhorst (4)
Omslagillustratie Hans Borrebach

Uitgegeven bij Den Haag - G.B. van Goor Zonen's U.-M. N.V.


[1e druk 1919]

4e druk zj - 22,5x15,5 - geb. 126 pag.

De tekeningen van B.Midderigh-Bokhorst staan op de zelfde plek als bij de voorgaande drukken.

   


met stofomslag

 
Hoe 't Flip en Henk verder ging
Verdere avonturen van de tweelingen

Door Cor van Osenbruggen

Met stofomslag, bandtekening en platen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

[1e druk zj]

1e druk - 23x15,5 - geb. met stofomslag, 160 pag. + reklame-pagina, geb. ƒ1,- linnen ƒ1,65

                                                               aanklikken voor vergroting
   


zonder stofomslag

    

                                                                  
       
   


met stofomslag

 
Hoe 't Flip en Henk verder ging
Verdere avonturen van de tweelingen

Door Cor van Osenbruggen

Met stofomslag en platen van B.Midderigh-Bokhorst
de bandtekening is van Ella Riemersma

Serie ''Na Schooltijd''
bibliotheek voor jongens en meisjes

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

[1e druk zj]

2e druk [1927] - 23x15,5 - geb. met stofomslag,
160 pag. geb. ƒ1,- linnen ƒ1,65


                                     

De derde en vierde grote tekeningen van B.Midderigh-Bokhorst zijn op een iets andere plek gekomen omdat in deze tweede druk achterop de tekeningpagina's nu tekstpagina's zijn gedrukt. Ook is de inhoud nu voorin beland en ontbreekt de reklame-pagina.
   


zonder stofomslag

                                                             
   


Hoe 't Flip en Henk verder ging
Verdere avonturen van de tweelingen

Door Cor van Osenbruggen

Met platen van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

[1e druk zj]

3e druk zj - 23x15,5 - geb. 160 pag.

De illustraties van B.Midderigh-Bokhorst zitten (bijna) op dezelfde plaatsen in het boek als bij de vorige drukken.Hoe 't Flip en Henk verder ging

Door Cor van Osenbruggen, schrijfster van: De tweelingen Flip en Henk, Wilde Jo, Trouwe bondgenoten, Oome Piet, e.a.

Met platen en bandtekening van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's Uitg. Mij. N.V. Den Haag - Batavia


[1e druk 1933]

4e druk ca 1943 (K nr 3932) - 23x15,5 - geb. 160 pag.

De illustraties van B.Midderigh-Bokhorst zitten op dezelfde plaatsen in het boek als bij de vorige druk.
   Hoe Wortelmannetje de wereld zag
(1922)
            
Door B.Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven bij G.B.van Goor - Gouda

Vanaf 1941 ontstaat de Wortelmannetje-serie:
       1 Wortelmanntje gaat op reis (1941)
       2 Wortelmanntje geeft een feest (1942)
       3 Wortelmanntje gaat naar Elfenland 91943)


[1e druk 1922]

1e druk 1922 - 28x22 - gecart. 16 pag. (ongenummerd)

                                               
   Ick blyf getrou, ick wyck nyet af
(1947)
            
Aphorismen van drie Oranjes

Door J. van Mourik

Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen's Uitgeversmij. N.V. 's-Gravenhage - Batavia

Omslag en drie getekende portretten van J.J.Midderigh (!)

[1e druk 1947]

1e druk 1947 - 20,5x15 - ing. 43 pag.

                                               


Jack's gedenkschriften
(1905)             

Door A. von Schmidt auf Altenstadt.

met illustraties van Mevr. J.B. Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven bij Vincent Loosjes - Haarlem

[1e druk 1905]

1e druk 1905 - 21x15 - geb. linnen 144 pag. ƒ1,25

         
Advertentie ,,Ons Thuis" april 1907
   
Jack's gedenkschriften
(1905)             

Door A. von Schmidt auf Altenstadt.

met illustraties van Mevr. J.B. Midderigh-Bokhorst.

Uitgegeven bij Vincent Loosjes - Haarlem.
Op de band staat nu J.Vlieger - Amsterdam, de inhoud is verder identiek als hierboven.

[1e druk 1905]

1e druk 1905 - 21x15 - geb. linnen 144 pag. ƒ1,25

   
Jodel-Madeli (1952)
Verhaal uit het Alpenland

Door Aleid Ages-van Weel

Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst

Voor oudere meisjes

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V. - 's-Gravenhage - Djakarta

[1e druk 1952]

1e druk 1952 - 23x15,5 - geb. linnen 206 pag. + 2 reclamepag.

    

Joke wordt mensch (1936)
Meisjesroman uit Indië

Door Ems. I. H. van Soest (1908-1984)

Geïllustreerd door B.Midderigh-BokhorstUitgegeven bij Gebr. Kluitman, Alkmaar

[1e druk 1936]

1e druk 1936 - 24x16 - geb. linnen 238 pag. + 2 reklamepagina's.

   
Jongemeisjesdroomen


Door Emmy Benard
schrijfster van ,,Bakvisches lief en leed''

Geïllustreerd door Mia van Oostveen. De bandtekening is van B.Midderigh-Bokhorst. Dezelfde illustratie op de band is ook gebruikt
voor Bakvischjes lief en leed van Emmy Benard, Biene van Edoma van Truida Kok, De kinderen van Rheede van Willy Pétillon, De kleindochters van Mevrouw Westlandt van Truida Kok, Een gezellig huisgezin van Rina van den Hout, Lente van Anna van Gogh-Kaulbach enStijfkopje verloofd van Emmy van Rhoden.,

Uitgegeven bij Van Holkema & Warendorf's Uitgevers Mij.

[1e druk zj]

1e druk zj - 21x15,5 - geb. 192 pag.

Hieronder hetzelfde boek 1e druk maar dan met ook de omslag van Mia van Oostveen
Jubileumcatalogus Wereldbibliotheek
1905-1925

Feestcatalogus uitgegeven ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan der maatschappij voor goede en goedkope lectuur te Amsterdam

Wereldbibliotheek onder leiding van
L.Simons en Jhr. Dr. Nico van Suchtelen

Bandontwerp van Mevr. B. Midderigh-Bokhorst
Naast pag. 16 zijn afbeeldingen van Grimm's Sprookjes  (2e verzameling) en De Waterkindertjes, op pag 37 een beschrijving van De Rozendokter van Ludwig Finck, op pag 44 wordt Het Granaatappelhuis van Oscar Wild besproken. Op pag 89 een grote advertentie van de Sprookjes van Grimm opgenomen , op pag. 90 een advertentie van De Waterkindertjesen op pag. 169 een advertentie voor het meisjestijdschrift Droom en Daad.

Uitgegeven bij de Wereldbibliotheek. Amsterdam

[1e druk 1925]

1e druk 1925 - 27,5x20 - geb. linnen of papieren omslag 237 pag.naar boekentitels K-Z