Schoolboeken


Al voor hun vestiging in Vlaardingen krijgt Mevr. B.Midderigh-Bokhorst in 1903 haar eerste flinke opdracht: Het illustreren van schoolboeken Blijde Jeugd voor Æ. E. Kluwer te Deventer, de stad waar de naam Bokhorst welbekend is. Nadien worden door beide echtelieden veel illustraties geleverd aan Van Goor Zonen, Gouda-Den Haag voor verschillende bloemlezingen, leesseries en lesboekjes voor de lagere school en ULO-scholen. Zelfs in enkele schoolboeken voor het Rooms-Katholieke onderwijs zijn illustraties van hen te vinden. Hieronder wat tot nu toe bekend is.


 
 
Entre nous 1905
 
 
Zonneschijn 1907
 
   
   
   
   
 
 
Ons Leesboek 1921
 
   
   
 
 
Bonte bloemen 1926
 
   
 
Uit 's lands historie blaân 1929
 
 
Geschiedenis van Indonesië 1930
 
 
Aardrijkskundig leesboek 0ver Indië 1932
Home


Blijde jeugd (1903)
Leesboek ten dienste van de lagere scholen door D. van der Meulen.
Uitgegeven bij Æ. E. Kluwer - Deventer 6 delen
Typ. Boek- en Steendrukkerij ,,De IJssel'', Deventer
Vanaf ca 1907 een nieuwe serie van 6 delen
Voorafgaand een serie van 6 deeltjes Blijde Kleuters met tekeningen van Nelly Spoor
Rond 1920 twee deeltjes bewerkt door A.Jansen voor N.O.-Indië met tekeningen van Tj. Bottema


Welke bijdragen van B.Midderigh-Bokhorst zijn is me (nog) niet bekend. In het
Historisch Jaarboek Vlaardingen 2012

wordt door Ellen Boonstra-de Jong en Erika Verloop aangegeven dat ze in
ieder geval meewerkte aan het Vijfde en Zesde stukje.Eerste serie 1903
Blijde Jeugd  - 1e deeltje
7e druk zj - 18x13 - gecart. 66 pag.
Blijde Jeugd  - 2e deeltje
5e druk zj - 18x13 - gecart. 66 pag.
Blijde Jeugd  - 3e deeltje

   
Blijde Jeugd  - 4e deeltje
4e druk zj
 - 18x13 - gecart. 94 pag.
Blijde Jeugd  - 5e deeltje
4e druk zj - 18x13 - ingen. 118 pag.
Blijde Jeugd  - 6e deeltje
2e druk zj - 18x13 - ingen. 128 pag.
     
Nieuwe serie ca 1907?
Blijde Jeugd  - nieuwe serie 1e deeltje
1e druk zj -18x13 - gecart. 72 pag.
Blijde Jeugd  - nieuwe serie 2e deeltje
1e druk zj -18x13 - gecart. 84 pag.
Blijde Jeugd  - nieuwe serie 4e deeltje
1e druk - 18x13 - gecart. 108 pag.
 
Vernieuwde serie omslagtekening Rie Cramer
Blijde Jeugd  - 2e stukje
10e druk zj - 18x13 - ing. 79 pag.
Blijde Jeugd  - 3e stukje
12e druk zj - 18x13 - gecart. 79 pag.
Blijde Jeugd  - 4e stukje
9e druk zj - 18x13 - ing. 96 pag.
 
Blijde Jeugd  - 5e stukje
8e druk zj - 18x13 - gecart. 120 pag.
Blijde Jeugd  - 6e stukje
5e druk zj - 18x13 - gecart. 132 pag.
 ENTRES NOUS Deel 1 aanklikken


NB. Hoewel deze boeken eigenlijk bij ''Internationaal'' horen zijn ze zo Oer-Hollands-Wolters dat ze hier beslist niet mogen ontbreken.

Entre nous
- première partie 1905

Lectures Françaises à l'úsage des ecoles primaires
Par Lucie Vos, professeur à l' école secondaire De La Haye
Avec la colaboration de Jan Ligthart et de H.Scheepstra

Illustrations de J.Bernh. Midderigh-Bokhorst
NB Bij de eerste drukken nog de mesisjesnaam J.Bernh. Bokhorst

J.B.Wolters - Groningue

[1re édition 1905, préface 1904]

4me édition 1909 - 19x14 - 80 p. ƒ0,55


TIJDSBEELD
Omdat deze boekwerken met respectievelijk maar liefst 28 en 35 grotere en kleinere tekeningen een goed
beeld vormen van het vroege werk van J. Berh. Bokhorst én omdat het een fraai beeld geeft van de frans minnende gegoede burgerij uit die tijd waartoe ook het echtpaar Midderigh-Bokhorst behoort, worden de boeken hier integraal zichtbaar. Los van de franse tekstjes weergegeven zijn die illustraties veel minder leuk. Voorwaar een alleszins respectabel ''jeugdwerk'' van B.Midderigh-Bokhorst.                                                                        
                          Integrale weergave deel 1 aanklikken  ENTRES NOUS Deel 1 aanklikkenEntre nous - seconde partie 1905


Lectures Françaises à l'úsage des ecoles primaires
Par Lucie Vos, professeur à l' école secondaire De La Haye
Avec la colaboration de Jan Ligthart et de H.Scheepstra

Illustrations de J.Bernh. Bokhorst
NB Bij latere drukken B.Midderigh-Bokhorst

J.B.wolters - Groningue

[1re édition 1905]

1re édition 1905 - 19x14 - 108 p.


TIJDSBEELD
Omdat deze boekwerken met respectievelijk maar liefst 28 en 35 grotere en kleinere tekeningen een goed
beeld vormen van het vroege werk van J. Berh. Bokhorst én omdat het een fraai beeld geeft van de frans minnende gegoede burgerij uit die tijd waartoe ook het echtpaar Midderigh-Bokhorst behoort, worden de boeken hier integraal weergegeven. Los van de franse tekstjes zijn die illustraties veel minder leuk. Voorwaar een alleszins respectabel ''jeugdwerk'' van B.Midderigh-Bokhorst.

                             Integrale weergave deel 2 aanklikken

 
Zonneschijn
1907
voor jongens en meisjes van 10 - 12 jaar

Uitgeversband van de delen 5, 6, 7 en 8 van de leesboeken Zonneschijn door T. van Buul

De meeste illustraties zijn van Tjeerd Bottema, in deel vijf en zes elk een verhaal uit Kinderleven van Nynke van Hichtum met de bijbehorende illustraties van B.Midderigh-Bokhorst

Uitgave van C.A.J. van Dishoeck, Bussum 1907

[1e druk 1907]

1e druk 1907 - 20x14 - geb. linnen, resp. 105, 109, 112 en 132 pag.


          De pagina's met de illustraties van B.Midderigh-Bokhorst (aanklikken)
 

                                              

 


Eenvoudig schoon 1912
Bloemlezing uit de kinderlectuur voor de lagere school.

H. van Strien en P.J.Mols, hoofden van scholen in Amsterdam en 's-Gravenhage, nadien vanaf ca 1920 respectievelijk leraar der Ned. Taal en Letterkunde en leraar aan de Handelsdagschool.
Tien deeltjes voor de lagere en middelklassen der lagere school, later ook nog vier deeltjes voor het vervolgonderwijs.

Aanvankelijk uitgegeven bij W.Hilarius Wzn te Almelo, nadien vanaf ca 1920 bij G.B. van Goor Zonen - Gouda - Amsterdam

In sommige deeltjes illustraties van B.Midderigh-Bokhorst. Andere illustratoren Jan Sluij ters, A.J. van 't Hoff, André Vlaanderen, Sijte AafjesHieronder in volgorde van verschijning van de verschillende drukken de verschillende uitvoeringen, waarschijnlijk drie. Eerst een romantische afbeelding van André Vlaanderen met een gedicht van Staring daarbij, vervolgens een fraai bloesemende boom en tenslotte die boom in een art deco versiering.


Deel 3
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst op pag. 2 bij Fritsje
(Uit: Van Kinderen en hun Lievelingen)
Deel 6
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
Hilarius, Almelo - 2e druk zj - ing. 88 pag. ing. ƒ0,30
Hilarius, Almelo - 1e druk 1912 - ing. 102 pag. gecart. ƒ0,35
 
   
   
 
Deel I
Géén illustraties van B. Midderigh-Bokhorst
Hilarius, Almelo - 4e druk ca 1916 - gecart. 80 pag. ƒ0,30
 
   
   
Deel IV
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
Deel V
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
Hilarius, Almelo - 6e druk 1917 - ing. 104 pag. ƒ0,35
Hilarius, Almelo - 6e druk 1917 - ing. 104 pag. ƒ0,35
   

Lenteleven 1922
Voorlooper van 'Eenvoudig schoon', 'Ons leesuurtje' en andere series leesboeken voor de lagere school.
Door D.J. Steunenberg
W.Hilarius Wzn - Almelo 1922 NB: Uitgeversnaam omslag G.B.van Goor Zonen - Gouda

Deel III, 68 pagina's, 21 cm, bandontwerp Gerard Westerman
Bron: Universiteitsbibliotheek Groningen
 
 
 
Deel I
Géén illustraties van B. Midderigh-Bokhorst
Van Goor, Gouda - 15e druk 1931 - gecart. 80 pag. ƒ0,60
 
 
Deel II
Met illustraties van B. Midderigh-Bokhorst op
pag. 4, 12 en 60     Gesigneerd B.M-B
Deel III
Met illustratie van B. Midderigh-Bokhorst op pag. 2.
Gesigneerd B.Midderigh-Bokhorst
Van Goor, Gouda - 10e druk 1923 - gecart. 77 pag. ƒ0,60
Van Goor, Gouda - 10e druk 1924 - gecart.. 94 pag. ƒ0,60

Illustratie uit del III
   
 
Home
 
Deel IV
Géén illustraties van B. Midderigh-Bokhorst
Deel VII
Géén illustraties van B. Midderigh-Bokhorst
Van Goor, Gouda 12e druk 1924 - 112 pag. ƒ0,70
Van Goor, Gouda 9e druk 1923 196 pag. ƒ0,35
   
 
 
Deel VIII
Géén illustraties van B. Midderigh-Bokhorst
 
10e druk 1922 - gecart. 112 pag. ƒ0,70
   
Deel IX
Deel X
Géén illustraties van B. Midderigh-Bokhorst
   
Vier deeltjes A t/m D voor het vervolgonderwijs
   
Deel B (vervolgonderwijs)
Géén illustraties van B. Midderigh-Bokhorst
Almelo, W.Hilarius Wzn. 4e druk zj - gebr. 176 pag. ƒ1,25
 
 
Deel C (vervolgonderwijs)
Met een illustratie van B. Midderigh-Bokhorst op
pag. 83
Gesigneerd B.Midderigh-Bokhorst
Illustratie uit Deel C Eenvoudig Schoon (vervolgonderwijs)
Van Goor Zonen Den Haag 5e druk 1932 - gebr. 160 pag. ƒ1,-
 
   Geschiedkundig Leesboek 1913
Eerste en tweede stukje
Bloemlezing uit de historische kinderlectuur voor het lager en uitgebreid lager onderwijs

Door E.Vrieze en F.H.N.Bloemink met omslagteekening en (vier) platen van J.J.Midderigh en B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda (Den Haag)


Eerste stukje 2e druk 1915 - 116 pag. ing

Tweede stukje 2e druk 1918 - 112ag. ing


Door de slechte papierkwaliteit van de oorlogsjaren '14-'18 komt de fraaie omslagtekening van
B+J.Midderigh-Bokhorst nauwelijks tot z'n recht. Dat is beter bij de (gekartonneerde) 4e druk 1929
Advertentie uit Nieuwe oogst deel 9
   


3e druk 1928
 
Leerboekje voor de Vaderlandsche Geschiedenis

Bestemd voor de hoogste klassen der lagere School.

Door E.Vrieze, hoofd eener school te 's-Gravenhage.

Met teekeningen van J.J. Midderigh en zes kaartjes

Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda

[1e druk 1920]

2e druk 1924 - 17,5x13,5 - 72 pag. gecart. ƒ0,60
3e druk 1928 - 18,5x14 - 72 pag. ingen. ƒ0,60

      Op de achterzijde reklame voor Geschiedkundig Leesboek

      
                
                             Enkele van de 28 zeer gedetaillerde tekeningen

         
Uit de levende taal   deel I     (1916)

Mondelijke stijl- en taaloefeningen, schriftelijke steloefeningen en oefeningen in het zuiver schrijven.

Door T. van den Blink en Th. Lancée

Vier delen, de eerste twee geïllustreerd, o.a. B.Midderigh-Bokhorst
Uitgegeven bij J.B.Wolters - Groningen, Den Haag

[1e druk 1916]

6e druk 1923 - 23x15 - geb. 136 pag. ing. ƒ1,90, geb. ƒ2,40

                            Overzicht hele serie en opstelafbeelding JJB
Leesboek voor de volksschool 1866 e.v.
Door L. Leopold in drie series met in totaal 20 deeltjes.
Uitgegeven bij J.B.Wolters, Groningen
Waarschijnlijk vanaf ca 1909 ''met nieuwe, oorspronkelijke illustraties'',
nog gesigneerd J.B.B. of J.B.Bokhorst, J.B.M.-B. en ook B.M-B.
Hieronder een overzicht uit 1891, B IV MosroosjesEn hieronder een overzicht uit 1912, A III Sneeuwvlokken

Tekst en foto over L.Leopold en Stofgoud in de periodiek van het Onderwijsmuseum 2006
en beschrijving 25e editie met tekeningen van B. en J. Midderigh-Bokhorst 
Artikel over deel 7, in Leesles (Onderwijsmuseum) Stofgoud. Lessen 2006 nr. 3 door Marry Remery
 Deel A III Sneeuwvlokken
Met illustraties van B. Midderigh-Bokhorst op
pag. 1, 6, 17, 32, 36, 48 en 54
Gesigneerd J.B.B of J.B.Bokhorst
Deel B IV Mosroosjes
Nog géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
29e druk 1912 - gecart. 64 pag. ƒ0,30
8e druk 1891 - ing. 64 pag.Kleine Bloemlezing uit het Leesboek voor de volkschool 
Serie A, Serie B, Serie C van L. Leopold.In het jaar 1909 verschijnt dit boekje bij J.B.Wolters ter gelegenheid van het feit dat alle deeltjes
van de ''drie serieën'' opnieuw geïllustreerd zijn door Mevr. Midderigh-Bokhorst.
Er zijn maar liefst 38 van haar tekeningen voor de serie in het boekje opgenomen.

Omdat een eerdere flash-dia-presentatie niet meer ondersteund wordt een vervolgpagina met de integrale geillustreerde tekst.

Kleine bloemlezing
aanklikken

 Leesboek voor de volksschool 1920-1921
Door L. Leopold, opnieuw uitgegeven door J.B.Ubink. In totaal 10 deeltjes voor de 2e-6e klassen van de Lagere School..
Uitgegeven bij J.B.Wolters, Groningen Den Haag 1920-192 l - 18x13,5 ingenaaid
NB Bij de verschillende drukken is de paginanummering verschillend, dus ook de onderstaande paganummering van illustraties.


''Feitelijk is de nieuwe druk dus een keurlezing uit de oude''.


 Deel IV Mosroosjes
Met illustraties van B. Midderigh-Bokhorst op
pag. 16, 18, 23, 25, 26, 30, 36, 46, 52, 55, 68, 71, 78, 80 en 83
Gesigneerd J.B.M-B, B.M-B. of J.B.Bokhorst

Deel IV Mosroosjes
Met illustraties van B. Midderigh-Bokhorst op
pag. 16, 18, 23, 25, 26, 30, 36, 46, 52, 55, 68, 71, 78, 80 en 83
Gesigneerd J.B.M-B, B.M-B. of J.B.Bokhorst


1e druk 1920 - ingen. 92 pag. ƒ070
2e druk
   Deel V Klaprozen
Met illustraties van B. Midderigh-Bokhorst op
pag. 5, 6, 8, 20, 22, 23, 25, 26,27, 28, 33, 40, 62, 65, 70, 83
Gesigneerd J.B.M-B, B.M-B. of J.B.Bokhorst
Deel V Klaprozen
Met illustraties van B. Midderigh-Bokhorst op
pag. 5, 6, 8, 20, 22, 23, 25, 26,27, 28, 33, 40, 62, 65, 70, 83
Gesigneerd J.B.M-B, B.M-B. of J.B.Bokhorst


2e druk 1923 - gecart. 96 pag. ƒ0,65
5e druk 1933 - ingen. 96 pag. ƒ0,60
   Deel VII Wildzang
Met illustraties van B.Midderigh-Bokhorst op
pag. 13, 17, 28, 31, 34, 43, 51, 60, 62, 71, 95 en 97

Deel VIII Klimop

3e druk 1926 - ingen. 103 pag. ƒ0,70
3e druk 1926 - ingen.
   


Deel IX Stofgoud
Met illustraties van B.Midderigh-Bokhorst op
pag. 12, 37, 108 en 115
Deel X Bonte Steenen
Met een illustratie van B.Midderigh-Bokhorst op
pag. 71
1e druk 1921 - ingen. 115 pag. ƒ0,80
2e druk 1923 - ingen. 120 pag. ƒ0,80

Steloefeningen voor de lagere school 1920
Door E.Vrieze, hoofd eener school te 's-Gravenhage. Waarschijnlijk drie deeltjes.
Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen - Gouda.
Met platen van Sijtje Aafjes, B.Midderigh-Bokhorst (pagina 79 en 91), Bas van der veer e.a.
 Oogst vanaf 1916

Bloemlezing voor het lager onderwijs door F.H.N. Bloemink (1886-1947). Uit het overzicht blijkt dat er van 'Oogst' in totaal 18 deeltjes zijn. 'Oogst voor de Kleintjes' vier deeltjes, dan vier voorlopertjes A, B, C en D en tenslotte de deeltjes I-X van 'Oogst'.
Uiteraard zijn er ook weer verschillende ontwikkelingen in de omslagillustraties. Soms zijn er per druk grotere en kleinere verschillen.
De platen zijn van Sijte Aafjes, Johanna Coster, Rie Cramer,
B.Midderigh-Bokhorst, J.H. Isings, Jan Wiegnab, Bas van der Veer e.a.
De series zijn uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen, Gouda - Den Haag (Batavia, Djakarta). Afmetingen 18x14 (oorspr. 21x16).


NB: NIET ALLE DRUKKEN HEBBEN DEZELFDE VERHALEN, GEDICHTEN EN ILLUSTRATIES.  BIJ HERZIENINGEN VERVALLEN TEKSTEN EN ILLUSTRATIES EN WORDEN NIEUWE TOEGEVOEGD. VOORAL DE NAOORLOGSE RODE UITGAVEN ZIJN AANZIENLIJK GEWIJZIGD. RELEVANTE (MIJ BEKENDE) WIJZ\IGINGEN WORDEN AANGEGEVEN.


                           Overzicht 1920              

 

      
Hieronder eerst Oogst voor de kleintjes in allerlei verschillende uitvoeringen
naar gelang jaar, druk en plaats, eerst Gouda, later 's-Gravenhage

 
Kleintjes deel 1
Kleintjes deel 2
Kleintjes deel 3
Kleintjes deel 4
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Het maantje; Het schaapje

2e druk 1920 - 52 pag. ing. ƒ0,50
1920
1920
1e druk 1920 - 52 pag. ing. ƒ0,50
       
Kleintjes deel 1

Kleintjes deel 2
Géén iIllustraties van B.Midderigh-Bokhorst

Kleintjes deel 3


Kleintjes deel 4
5e druk 1927 - 40 pag. gecart. ƒ0,50
5e druk 1927
       
Kleintjes deel 1
Géén iIllustraties van B.Midderigh-Bokhorst
Kleintjes deel 2

Kleintjes deel 3
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Kersen (Uit: Bennie's Prentenboek); Ruzie; Die kleine, kleine Bobbie (Uit: Bennie's Prentenboek): Het Pakhuis

Kleintjes deel 4
6e druk 1930 - 40 pag. gecart. ƒ0,50
6e druk 1930 - 48 pag. gecart. ƒ0,50
     
Kleintjes deel 1
Kleintjes deel 2
Kleintjes deel 3
Kleintjes deel 4
7e druk 1935 - 40 pag. gecat. ƒ0,50
 
7e druk 1935 - 47 pag. gecart.
 
       
Kleintjes deel 1
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
Kleintjes deel 2
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst

Kleintjes deel 3
IIllustratie van B.Midderigh-Bokhorst bij: Die kleine, kleine Bobbie (Uit: Bennie's Prentenboek)
Kleintjes deel 4
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
11e druk 1951 - 40 pag. gecart. ƒ0,70
10e druk 1949 - 48 pag. gecart. ƒ0,70
11e druk 1951 - 48 pag. gecart. ƒ0,80

10e druk 1950 - 48 pag. gecart. ƒ0,70
11e druk 1953 - 48 pag. gecart. ƒ0,80

11e druk 1953 - 48 pag. gecart. ƒ0,80
       
Bij de Voorlopertjes
       
 
 
       
Voorloopertje A
Alle illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Titelpagina; Nog twee keer slapenSchemeren; Grootmoeder; Zus vertelt; In het boschhet nestje; het vogelhuisje; Verhuurd; de Musch met het slabbetje; Piep, piep, piep!het geheimpje; 't Zijn wormen!; Dat was een verrassing!Een roover; vliegles;Vreemde visite; de wijde wereld in.
Voorloopertje B
Voorloopertje C
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Titelpagina; Stap-stap-stap! (Uit: Bennie's Prentenboek); In de mist; Op de vensterbank; Mimi, Didi, Nini en Dodo; Wat de eenden vertellen; Wat de kraaien vertellen; Een dapper kereltje; Stout kareltje; Berouw; Het dappere haantje; Als 'k koning was
Voorloopertje D
1e druk 1916 - 76 pag. ingen. ƒ0,30
 
1e druk 1917 - 68 pag. gecart. ƒ0,30
 
       
 
 
Voorloopertje A
Voorloopertje B
Alle illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Titelpagina; Vroeg op; In het stille huis; Moeder alleen; Frits vertelt; In de wieg; In slaap; Sinterklaas; in het loophek; Groot nieuws; De verhuiswagen; In de straat; Dag

Voorloopertje C
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Titelpagina; Stap-stap-stap! (Uit: Bennie's Prentenboek); In de mist; Op de vensterbank; Mimi, Didi, Nini en Dodo; Wat de eenden vertellen; Wat de kraaien vertellen; Een dapper kereltje; Stout kareltje; Berouw; Het dappere haantje; Als 'k koning was

Voorloopertje D
 
3e druk 1921 - 72 pag. ingen. ƒ0,50
3e druk 1922 - 68 pag. gecart. ƒ0,50
 
       
 
Deel 1
Deel 2
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Aan de haven; Klein vleistertje; 't Was een droom; 5 December.
Deel 3
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: De verjaardag; De lente komt!; Op het dak; Het goede kaboutertje; Wat sneeuwvlokljes doen; Waar denkt u aan?; In de keuken; Paljas.
Deel 4
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Wie kent het niet?; Het verhaal van den ouden Zwartjan; Een lief meisje; Naar Opa; Loopen leeren; Haantje de voorste; Alleen op reis.
 
8e druk 1928 - 96 pag. ing. ƒ0,50
8e druk 1928 - 100 pag. gecart. ƒ0,50
8e druk 1929 - 112 pag. gecart. ƒ0,60
       
 
 
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Avondrust; Het vinkje.
 
4e druk 1921 - 160 pag. gecart.
       
Deel 9
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Uit de tijd der holenmenschen.
Deel 10
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Een ware geschiedenis; Tante Doortje; Het portret van Prinses Myrrha; De Slavenmarkt
   
2e druk 1922 - 144 pag. gecart. ƒ0,90 2e druk 1922 - 144 pag. gecart. ƒ0,90    
       
 
Deel 5
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Berts geheimpje; Dure schaatsen; Is 't glad; Een onvergetelijke avond; Van twee vinken
 
Deel 9
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Uit de tijd der holenmenschen.
Deel 10
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Een ware geschiedenis; Tante Doortje; Het portret van Prinses Myrrha; De Slavenmarkt
8e druk 1929 - 128 pag. ing. ƒ0,70
3e druk 1929 - 142 pag. ing. ƒ0,90
       
Voorlopertje A
Volledig geïllustreerd door B.Midderigh-Bokhorst met 23 grotere en kleinere tekeningen, enkele met steunkleur roodoranje.
                                                                   
Voorlopertje B
Volledig geïllustreerd door
B.Midderigh-Bokhorst
met 23 grotere en kleinere tekeningen, één met steunkleur roodoranje.
Voorlopertje C
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Titelpagina; In de mist; Op de vensterbank; Wat de eenden vertellen; Wat de kraaien vertellen; Een dapper kereltje; Stout Kareltje; Het dappere haantje; Als 'k koning was
Voorlopertje D
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Titelpagina, Poedel vertelt; Klaas Vaak; Naar bed; Rietje heeft verdriet; Voor het dakraam; Fikje
 
11e druk 1949 - 72 pag. ing. ƒ0.70
12e druk 1952 - 72 pag. ing. ƒ0,80
11e druk 1949 - 72 pag. ing. ƒ0,70
11e druk 1949 - 72 pag. ing. ƒ0,70
12e druk 1951 - 68 pag. ing. ƒ0,80
11e druk 1948 - 64 pag. ing. ƒ0,70
12e druk 1951
- 64 pag. ing. ƒ0,70
       
Deel 1
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Maar kipje (Uit Bennie's Prentenboek); De kleine tekenaar; Arm eendje; Tante stuurt een diergaarde; De nieuwe regenjasjes.
Deel 2
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Aan de haven; Het was maar een droom; 5 december;
Deel 3
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: De verjaardag; De lente komt!; Op het dak; Het goede kaboutertje; Wat sneeuwvlokljes doen; Waar denkt u aan?; In de keuken; Paljas.
Deel 4
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Wie kent het niet?; Het verhaal van den ouden Zwartjan; Een lief meisje; Naar Opa; Loopen leeren; Haantje de voorste; Alleen op reis.
12e druk 1948 - 80 pag. gecart. ƒ0,70
13e druk 1951 - 80 pag. gecart. ƒ0.85
15e druk 19

11e druk 1949 - 96 pag. gecart. ƒ0,50
13e druk 1951-100 pag. gecart. ƒ0,95
14e druk 1954 - 110 pag. ing. ƒ1,05

10e druk 1935 - 112 pag. ing.  ƒ0,60
13e druk 1959 - 112 pag. gecart. ƒ0,95
     


Deel 5
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Berts geheimpje; Dure schaatsen; Is 't glad; Een onvergetelijke avond; Van twee vinken
Deel 6
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Titelpagina; Schipperslied; Hanneke; Bij de elfen; Trim;

Deel 7
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Moederzorg; Mijn zonneland.
Deel 8
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Avondrust; Het vinkje
(Uit: Om twee schitteroogjes van W.G.van de Hulst)
12e druk 1953 - 128 pag. gecart. ƒ1.05
12e druk 1953 - 128 pag. gecart. ƒ1,05
9e druk 1935 - 152 pag. ing.
11e druk 1948 - 152 pag. gecart. ƒ0,95
12e druk 1953 - 152 pag. gecart. ƒ1,25
8e druk 1935 - 160 pag. ing. ƒ0,70
11e druk - 1953 - 160 pag. gecart ƒ1,25
       
   
Deel 9
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Uit de tijd der holenmenschen.
Deel 10
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Een ware geschiedenis; Tante Doortje; Het portret van Prinses Myrrha; De Slavenmarkt

   
4e druk 1935 - 144 pag. ing. ƒ0,70
6e druk 1948 - 144 pag. gecart. ƒ0,95
4e druk 1935 - 144 pag. ing. ƒ0,70
5e druk 1943 - 144 pag. ing. ƒ0,75
   
       

Vanaf de 13e druk ca 1958 nogmaals geheel vernieuwd volgens de nieuwste spellingsregels


 
Voorlopertje A
Deel 5
   
14e druk
13e druk 1058
   Nieuwe Oogst 1924

Bloemlezing voor het lager onderwijs door F.H.N. Bloemink, nevenserie van 'Oogst'.
Uit de overzichten blijkt dat er in totaal 18 deeltjes zijn. De indeling van de 18 boekjes wordt bij latere drukken gewijzigd mede omdat het 7e leerjaar bij het vervolgonderwijs gaat horen, meestal ULO of HBS e.d. 
Eerst dus zes leesboekjes 'Nieuwe oogst voor de kleintjes' (1e en 2e leerjaar), vervolgens acht deeltjes (3e - 6e leerjaar) en vier deeltjes voor de overige leerjaren tot en met de ULO.
Later wordt de indeling dan vier deeltjes Nieuwe oogst voor de kleintjes (1e en 2e leerjaar) dan vier voorloppertjes A, B, C en D (2e en 3e leerjaar) en vervolgens 10 deeltjes voor de hogere leerjaren.

De plaatjes zijn van Sijte Aafjes, Johanna Coster, Rie Cramer, B.Midderigh-Bokhorst, J.H. Isings Jr., David Tomkins, e.a.

De series zijn uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen, Gouda - Den Haag (Batavia, Djakarta).
Afmetingen meestal 18x14.

NB: NIET ALLE DRUKKEN HEBBEN DEZELFDE ILLUSTRATIES, BIJ HERZIENINGEN VERVALLEN TEKSTEN EN ILLUSTRATIES EN WORDEN NIEUWE TOEGEVOEGD.           
                                           Eerste indeling         

Géén iIllustraties van B.Midderigh-Bokhorst in de zes deeltjes Nieuwe oogst voor de Kleintjes

       
Kleintjes deel 1
Kleintjes deel 2
Kleintjes deel 3
Kleintjes deel 4
       
Kleintjes deel 5
Kleintjes deel 6

 
2e druk 1929 - 64 pag. gecart. ƒ0,50
 
Deel 2
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Bijna (Uit: Heel lang geledeN); tekst en illustraties: Van een jangetje dat te ver ging wandelen; Trekvogels; Van een jongetje dat geen kippetje wilde zijn (uit: Een jolig troepje); ;
Deel 4
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Misschien wel (Uit:  Boek van den Winter); Oorlog en Vrede (Uit: Boek van den Winter); Een onverwachte logé (Uit: Rudi).
Deel 7
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: De gouden visch (Uit:Gouden Sprookjes );
illustraties van J.J. Midderigh h bij Naar Ameland (Uit Villa Oorwurm)

Deel 8
Géén iIllustraties van B.Midderigh-Bokhorst


1e druk 1924 - 72 pag. ing ƒ0,50
1e druk 1924 - 96 pag. ing ƒ0,50
3e druk 1931 - 128 pag. gecart. ƒ0,70
3e druk 1931 - 128 pag. gecart. ƒ0,70
     
Deel 9
Advertentie Geschiedkundig leesboek Vrieze en Bloemink

     
1e druk 1924 - 127 pag. ing. ƒ0,70
     
       
Nieuwe indeling
Bij de eerste reeksen géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst
Kleintjes deel 1
Kleintjes deel 2
Kleintjes deel 3
Kleintjes deel 4
7e druk 1948 - 44 pag. gecart. ƒ0,70
9e druk 1953 - 44 pag. ing. ƒ0,85
6e druk 1948 - 44 pag. ing.  ƒ0,60
7e druk 1950 - 44 pag. ing. ƒ0,70  
6e druk 1948 - 44 pag. ing. ƒ0,70
7e druk 1951 - 44 pag. ing.  ƒ0,85
Voorlopertje A

Voorlopertje B
Voorlopertje C
Voorlopertje D
7e druk 1952 - 48 pag. ing. ƒ0,80
5e druk 1941 - 52 pag. ing. ƒ0,55
5e druk 1942 - 48 pag. gec. ƒ0,52½
5e druk 1944 - 48 pag. gec. ƒ0,52½
       
Deel 1
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Wat een schrik; Bijdrage B.Midderigh-Bokhorst: Van een kindje dat niet gewassen wilde worden
Deel 2
Géén iIllustraties van B.Midderigh-Bokhorst

Deel 3
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Oorlog en vrede (Uit: Het boek van de Winter);

Deel 4
7e druk1940 - 80 pag. ing. ƒ0,50
9e druk 1948 - 80 pag. ing. ƒ0,70
11e druk 1952 - 80 pag. ing. ƒ0,95
12e druk 1955 - 72 pag. ing. ƒ0,95
13e druk 1958 - 72 pag. ing. ƒ1,25
13e druk 1956 - 96 pag. ing. ƒ1,50
11e druk 1953 - 96 pag. ing. ƒ0,95
       
Deel 5
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst

Deel 6
Géén illustraties van B.Midderigh-Bokhorst

Deel 7
Deel 8
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij: Een grote uitvoering en een ongeluk (Uit: Wilde Jo);

9e druk 1950 - 110 pag. ing. ƒ1,25
9e druk 1951 - 112 pag. ing. ƒ0,95
4e druk 1936 - 128 pag. gecart. ƒ0,60
6e druk 1940 - 128 pag. gecart. ƒ0,60
       
Deel 9
Deel 10
   
Als 't regent - Onder goede vrienden - Voor vrije uren - Voor alle jaargetijden


Vier deeltjes uit de bloemlezingenreeksen Oogst en Nieuwe oogst, allemaal zonder titellad en met een omslagillustratie van Rie Cramer.

Als 't regennt:                                  Oogst VII, 8e druk
Onder goede vrienden:                 Nieuwe oogst 12, 2e druk
Voor vrije uren:                                Nieuwe oogst 7
Voor alle jaargetijden                    Oogst X, 3e druk

De boekomslagen zijn van Rie Cramer en de illustraties van verscheidene tekenaars: A.J. van 't Hoff, W.K. de Bruin, B. Midderigh- Bokhorst, Isings, Joh. Coster e.v.a.


[1e druk zj]
1e druk zj 18x14 - 160 pag. ing.In het maandblad De kleine Vlaming (Red. H. van Tichelen) staat over deze vier uitgaven een recensie
van Leo Roelants. (juli 1939)


    Bonte Bloemen 1926
Serie leesboeken voor de school met den Bijbel door P.de Zeeuw J,Gzn. Twaalf deeltjes, uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen, Gouda. In een los boekje 'Ten geleide' geeft de auteur opmerkingen en mededelingen betreffende deze serie. Vanaf de 3e druk en opnieuw vanaf de 7e druk zijn er flink wat wijzigingen aangebracht. Uiteraard doorgevoerde spellingswijzigingen maar ook weglatingen en toevoegingen van verhalen en gedichten. Ook de omslag heeft vanaf ca de 3e of 4e druk een metamorfose ondergaan door de nieuwe tekening van Henk Poeder. Illustraties van de serie door o.a. J.H. Isings, B.Midderigh-Bokhorst, O.Verhagen, Ella Riemersma e.a. Afmetingen boekjes: 18,5x13,5
 
Ten geleide bij Bonte Bloemen
Serie leeslessen voor de School met den Bijbel
P. de Zeeuw J.G.zn
Gouda  - G.B. van Goor Zonen - 1925
19x13,5
 
 


Deel 7

 

Deel 10
2
Deel 11


Deel 12
1e druk 1926 - 144 pag. ing. ƒ0,60
2e druk 1929 - 144 pag. ing. ƒ0,60
1e druk 1926 - 160 pag. ing. ƒ0,70
2e druk 1929 - 159 pag. gec.ƒ0,70
1e druk 1926 - 190 pag. ing. ƒ0,80
2e druk 1930 - 192 pag. ing. ƒ0,80
       
Deel 1
Deel 2


Deel 3
Deel 4
7e druk 1949 - 95 pag. ing. ƒ0,85
7e druk 1951 - 95 pag. ing. ƒ0,95
6e druk 1946 - 112 pag. gec. ƒ0,65
       
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
4e druk 1938 - 128 pag. ing. ƒ0,50
5e druk 1947 - 128 pag. gec. ƒ0,85
5e druk 1947 - 128 pag. gec. ƒ0,85
6e druk 1948 - 135 pag. ing. ƒ0,85
8e druk 1956 - 135 pag. ing. ƒ1,25
5e druk 1947 - 144 pag. ing. ƒ0.85
       
Deel 9

Deel 10

Deel 11
Deel 12
3e druk 1936 - 160 pag. ing. ƒ0,70
4e druk 1942 - 160 pag. gecart ƒ0,75
6e druk 1950 - 159 pag. cart. ƒ0,95
7e druk 1956 - 152 pag. ing. ƒ1,95
4e druk 1942 - 159 pag.gecart. ƒ0,75
K 788
6e druk 1950 - 159 pag. cart. ƒ0,95
7e druk 1956 160 pag. ing. ƒ1,75
3e druk 1937 - 192 pag. ing.
5e druk 1947 - 190 pag. ing. ƒ0,95
6e druk 1950 - 192 pag. gecart. ƒ1,10
 
Gouden Aren (1924)

Serie leesboeken voor gymnasia, middelbare scholen en scholen van voortgezet lager onderwijs. Door Dr. G.A. Brands en R.W. Liewe, leeraren in de Nederlandsche taal en letterkunde bij het middelbaar onderwijs te Haarlem. Geïllustreerd met reproducties en tekeningen, verschillend per deel. Uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen, Gouda, 21x16, geb. linnen.


Gouden Aren deel III
Gouden Aren deel V
Illustraties van B.Midderigh-Bokhorst bij:
pag 44: Quiquibio, Kock en Mesire Coenraedt Jean Filassi
pag 144: Spiegel der vaderlandsche kooplieden
pag 190: De waarheid en Ezopus
pag 353: Droogstoppel en poezie
Géén bijdragen van B.Midderigh-Bokhorst
(reproducties en tekeningen van Annie Leusink)
deel III - 1e druk 1925 - 21x16 - geb. linnen 622 pag.
deel V - 1e druk 1928 - 21x15 - geb. linnen 848 pag. ƒ5,50Wind in de zeilen

Leesserie voor de lagere school door Rie van Rossum mmv Johan P.R.Dijkstra en Casper de Jong.
Zes deeltjes, uitgegeven bij Van Goor Zonen - Den Haag. Illustraties van Guust HensWind in de zeilen deel 5
Wind in de zeilen deel 6
Pagina 39-43 Wortelmannetje op reis, verhaal bewerkt naar Wortelmannetje naar Elfenland. Illustraties van Guust Hens
Géén bijdragen van B.Midderigh-Bokhorst
deel 5 - 3e druk zj - 19,5x15 - gecart.  67 pag.
deel 6 - 3e druk zj - 19,5x15 - gecart. 67 pag.Ons leesboek 1921

Bloemlezing voor de Katholieke school door B.C. Kloostermans. Uitgegeven door L.C.G.Malmberg, uitgever van den Apostolischen Stoel, 's-Hertogenbosch - Antwerpen. De serie voor het derde tot en met het zevende leerjaar omvat 10 deeltjes en een slotbundel en is een omvorming van de vroegere serie 'Blijde Harten'. De illustraties zijn van. Rob. Graafland, P. van Geldorp en anderen. Afmetingen 20,5x14. Bij deel 5: Nihil Obstat p. Dr. Hubertus, O.M.Cap. Libr. Cens, Buscoduci, die 30 Nov. 1926
Er zijn me tot nu toe maar enkele tekeningen van B.Midderigh-Bokhorst bekend in samenhang
met de bijdragen voor deze bloemlezingen uit door haar geillustreerde boeken.

Overzicht 1926
Klik voor vergroting
Deel 1
8e druk 1934 - 80 pag. ingen. ƒ0,50

Bij de fragmenten 6 en 7 De nieuwe regenjas uit het boek Rudi van Marie Leopold heeft Rob.Graafland een andere tekeninge gemaakt.

               
Deel 2
Deel 3
9e druk 1934 - 96 pag. ingen. ƒ0,40
Op pagina 29 de tekening bij Drie Kleuters uit:
Nieuwe vriendjes van S.Maathuis-Ilcken
   
Deel 5
4e druk 1930 - 128 pag. ing. ƒ0,75
Géén bijdragen van B.Midderigh-Bokhorst
Deel 6


Deel 7
6e druk zj - 196 pag. ing. ƒ0,75


Deel 10
5e druk zj - 144 pag. ing. ƒ0,85

 

                                                                
                                       Uit 's lands historie blaân 1929

Geschiedkundig leesboek voor de hoogste klassen der lagere en ULO-scholen met den Bijbel door P. de Zeeuw JGz. Uitgegeven door N.V. G. B. van Goor Zonen's Uitg. Mij. Den Haag. Drie deeltjes. De meeste illustraties zijn van J.J. Midderigh (sign. M met twee JJ er onder) en enkele van B. Midderigh-Bokhorst. Ook een paar tekeningen van A. van 't Hoff, Rob. Graafland, André Vlaanderen, Nans van Leeuwen en Isings. Afmetingen 19x13,5. Bij de nagenoeg identieke tweede druk in 1931 zijn  naast spellingswijzigingen door het Spellingsbesluit van Minister Terpstra van 12 september 1930 in het derde deel ook enkele veranderingen in de inhoud doorgevoerd. De bijdragen van W. G.van de Hulst zijn in deel 2 nr 2 Luther en de paus (Uit: Maarten Luther NBG) en nr 15 De slag bij Heiligerlee (Uit: Willem Wijcherts)

Deeltje 1
Illustraties van J.en B.Midderigh-Bokhorst op pag. 5, 17, 22, 25, 27, 33, 39, 46, 49, 53, 55, 61, 86, 89, 92, 94, 97, 100, 109, 112, 114,115, 117, 121, 124, 129,130, 133, 139, 140.141, 142, 149, 151, 156
Deeltje 2
Illustraties van J.en B.Midderigh-Bokhorst op pag. 5, 8, 21, 24, 27, 36, 45, 50, 66, 67, 68, 78, 80, 84, 93, 1001, 106, 116, 119, 128, 135, 137, 139, 150, 151, 156

Deeltje 3
Illustraties van J.en B.Midderigh-Bokhorst op pag. 5, 11, 23, 29, 35, 43, 47, 49, 52, 60, 64, 69, 72, 75, 78, 87, 91, 94, 99, 103, 120, 122, 130, 132, 133, 157

1e druk 1929 - 160 pag. ing. ƒ0,70
1e druk 1929 - 160 pag. ƒ0,70
1e druk 1929 - 160 pag. ƒ0,70
 
 
Deeltje 1
Deeltje 2
Deeltje 3
2e druk 1931 - 160 pag. ing. ƒ0,70
2e druk 1931 - 160 pag. ing. ƒ0,70
2e druk 1931 - 160 pag. ing. ƒ0,70


Het moge duidelijk zijn dat deze serie zeer rijkelijk geillustreerd is want naast de veelheid van werk van J. en B. Midderigh-Bokhorst zijn er per deeltje nog een tiental grote en kleinere tekeningen van andere illustrators. Hieronder de paginagrote illustraties uit de drie deeltjes buiten de vele kleinere portrettekeningen van historische persoonlijkheden. In deel drie 2e druk is de paginanummering iets anders door wijzigingen van het boek. (Aanklikken voor vergroting)

1-17
1-39
1-74
1-148
2-51
2-78
2-117
2-151
3-23
3-35
3-47
3-99
 


Beknopte geschiedenis van INDONESIË
tot de komst der Hollanders

Door H. Ennen met twaalf kaarten en 42 afbeeldingen van J.J. Midderigh
Den Haag - N.V. G.B. van Goor Zonen's U.M. - 20x15 - 126 pag. ingen.
De omslag is verzorgd door Piet Marée met een tekening van een Wajang-poppen door J.J.Middrigh.
Er zijn twee oplagen, de tweede met het jaartal 1930 op de titelpagina heeft op de achterpagina een andere advertentie.
Enkele van de vele fraaie tekeningen
vergrotenAardrijkskundig leesboek over Indië 1932
Door S.Venema, onderwijzer in Ned. Indië. Twee deeltjes, uitgegevn bij van G.B. van Goor Zonen's Uitg.Mij N.V. 1932.
Per deel een aantal tekeningen van J.J.Midderigh overgenomen uit Beknopte geschiedenis van INDONESIË, zie hierboven.
De omslag is verzorgd door Piet Marée met een tekening van een Wajang-pop door J.J.Midderigh.
Formaat 19x13, respectievelijk 128 en 156 pagina's,
 

Tekeningen van J.J.Midderig in deel 1
   
 
Home